Konsulenter

Rådgivning og vejledning er gratis på vores afdelinger i Aalborg og Hjørring.

Få en konsulent ud på skolen

Konsulenterne tilbyder et personligt, engagerende møde med skolens undervisere, pædagoger og ledelse.

Vi specialdesigner forløb efter netop jeres behov. Målgruppen er hele faggrupper, teams og afdelinger. Ring eller send en e-mail.

Pædagogiske konsulenter

Anja Godtliebsen
Konsulent

Dansk indskoling og idræt.
Træffes tirsdag og torsdag kl. 8.00-15.00.

Tlf.: 72 69 08 74
ajg@ucn.dk

Brian Ravnborg Christensen
Konsulent

Matematik, naturfag og it i undervisningen.
Træffes tirsdag-torsdag kl. 8.00-16.00.

Tlf.: 72 69 08 55
brr@ucn.dk

Elsebeth Hansen
Konsulent

Dansk udskoling (Hjørring) og tysk (Aalborg).
Træffes tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.

Tlf.: 72 69 08 57
elh@ucn.dk

Hanne Due Bak
Konsulent

Matematik indskoling, mellemtrin og specialundervisning.
Træffes tirsdag og torsdag kl. 8.00-15.00. Onsdag efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 81
hdb@ucn.dk

Helle Frost Sørensen
Konsulent

Dansk i indskolingen.
Træffes onsdag kl. 11.00-16.00. Tirsdag og fredag efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 84
hfs@ucn.dk

Helle Schütten Johansen
Konsulent

Musik, billedkunst og innovation.
Træffes efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 54
hsj@ucn.dk

Helle Klemme Toppenberg
Konsulent

Dansk i indskolingen.
Træffes tirsdag og torsdag efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 50
het@ucn.dk

Henriette Hjelm Hansen
Konsulent

It i undervisningen.
Træffes tirsdag og torsdag kl. 9.00 - 15.00.

Tlf.: 72 69 08 63
hhh@ucn.dk

Karin Lis Sanden
Konsulent

Dansk på mellemtrinnet.
Træffes efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 56
krs@ucn.dk

Keld Mathisen
Konsulent

Medier, Skolen i biografen og Rød stue i biografen.
Træffes efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 52
klm@ucn.dk

Lene Jensen
Konsulent

Engelsk og internationalisering.
Træffes tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.

Tlf.: 72 69 08 66
leje@ucn.dk

Marianne Holst Hundebøl
Konsulent

Dansk i udskolingen og madkundskab.
Træffes torsdag og fredag kl. 9.00-15.00.

Tlf.: 72 69 08 65
mhu@ucn.dk

Nicolai Damgaard Hessellund
Konsulent

Matematik i udskolingen og it i undervisningen.
Træffes tirsdag kl. 8-16 og torsdag kl. 12-16. 

Tlf.: 72 69 08 62
ndh@ucn.dk

Susanne Reenberg Rafn Clemmensen
Konsulent

AKT, specialundervisning og dansk som andetsprog.
Træffes tirsdag kl. 8.00-16.00 og torsdag efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 60
src@ucn.dk

Tanja Lundholm Christensen
Konsulent

Fremmedsprog.
Træffes tirsdag og torsdag efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 82
tac@ucn.dk

Terkel Jessen Jensen
Konsulent

Historie, samfundsfag, kristendom, sundhed og seksualundervisning, PLC.
Træffes tirsdag kl. 8.00-16.00 og torsdag kl. 8.00-14.00. Fredag efter aftale.

Tlf.: 72 69 08 58
tjj@ucn.dk

Gymnasiekonsulenter

Carsten Landbo-Sørensen
Konsulent

Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.
Træffes tirsdag kl. 8.30-15.00 og torsdag kl. 8.30-12.00.

Tlf.: 72 69 08 59
cls@ucn.dk

Maria Preisler Nørgaard
Konsulent

Bibliotekar.
Træffes tirsdag kl. 8.30-15 og torsdag kl. 8.30-12.00.

Tlf.: 72 69 08 31
mpn@ucn.dk

Levering og afhentning

Spørgsmål og svar

Dantek Booking

Følg CFU Nordjylland