UCN International

Vi arbejder målrettet på at gøre vores studerende, undervisere og medarbejdere, uddannelser og studie- og læringsmiljøer mere internationale. Derfor tilbyder UCN udveksling, studie- og praktikophold og andre typer for samarbejde, inden for relevante EU-programmer og gennem andre internationale netværk og projekter. 

Afdelingen UCN International fungerer i dag som konsulent på følgende områder: 

  • Det internationale uddannelsesområde
  • De administrative områder, der vedrører UCN's bevillinger til mobilitet og administration af samarbejdet med partnerinstitutioner
     

UCN har et Erasmus Charter (ECHE)

UCN's Erasmus Charter betyder, at vores studerende kan tage i enten Erasmus studieophold eller Erasmus praktikophold med legatstøtte fra EU.

I dag er det er en forudsætning, at videregående uddannelsesinstitutioner har et godkendt Erasmus Charter for Higher Education for at kunne få tilskud til mobilitetsprojekter under Erasmus+. UCN's Charter gælder i hele Erasmus+ programperioden frem til den 31. december 2020.
 

Organisering af det internationale arbejde i UCN

Via det centrale internationale kontor kan medarbejdere og studerende hente kvalificeret viden om studierelevante ophold og partnerskaber.

De lokale internationale koordinatorer inden for uddannelsesområderne står for information og individuel faglig vejledning om studierelevante forløb.

Ansatte ved UCN har også mulighed for at få mere information om de gældende procedurer og retningslinjer for de områder UCN International varetager via vores informationssider på UCN Intern. 

Kontakt os gerne for yderligere information.

Internationalt kontor

Louise Michelsen
International konsulent

Tlf. 72 69 13 62
lmi@ucn.dk
Martin Rune Hoxer
International chef

Tlf. 72 69 13 50
marh@ucn.dk
Mette Brink Jensen
Studentermedhjælper

Tlf. 72 69 13 60
mtj@ucn.dk

Træffes efter aftale

Følg os på LinkedIn

Følg UCN på Facebook

IT Helpdesk

IT-vejledninger

Ledige stillinger