University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

Projektleder-teamet:

Lars Henrik Larsen
lhl@ucn.dk / 72 69 09 59 

 

Uffe Læssøe
ufl@ucn.dk / 72 69 09 61

 

Billeder

Se billeder fra aktiviteter med INNOVATION, FORSKNING, TEST  og meget mere her.

 

Om Bevægelaboratoriet

 

Bevægelaboratoriet på UCN er fysioterapeutuddannelsens rum til læring, udvikling, forskning og innovation.


I Bevægelaboratoriet laver fysioterapeutstuderende, fysioterapeuter og forskere en lang række aktiviteter der er målrettet mod at se på kroppens muligheder og begrænsninger på både raske og på mennesker med skader på bevægeapparatet, smerter eller sygdomme. 

 

I Bevægelaboratoriet undersøger vi bevægelser, måler og eksperimenterer, træner og forsker i bevægelse – kort sagt et rum der sigter mod at støtte fysioterapeutuddannelsen på UCN, så der fortsat sikres udvikling af en stærk faglighed på baggrund af problembaseret, eksperimenterende og forskningsstøttet læring.

 

Bevægelaboratoriet åbnede i 2009 dørene til et nyt lokale i forbindelse med en tilbygning på sundhedsuddannelserne, Selma Lagerløfsvej i Aalborg Øst. Vi er nu fuldt etableret i et 420 m2 lokale, der er delt i 2 sektorer, der anvendes til såvel undervisning som til udviklings- og forskningsprojekter.

 

I Bevægelaboratoriet er målet at understøtte de processer, der indirekte og direkte støtter kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og forskning i fysioterapi. Filosofien er, at der gennem adgang til et fysisk miljø og et netværk med andre studerende og fysioterapeuter, kan skabes grobund for de processer, der skaber læring, innovation, udvikling, forskning og dokumentation. Der er derfor etableret en lang række muligheder for at rumme, måle, eksperimentere, illustrere og undersøge de mange facetter, menneskets aktive liv og menneskets bevægelser består af.

 

Det videnskabelige grundlag er bredt forankret i en erkendelse af, at den fysioterapeutiske profession hviler på en bred videnskabelig platform, hvor alle indfaldsvinkler bør bringes i spil for at sikre kvalitet. Derfor foregår der i Bevægelaboratoriet aktiviteter i en bred vifte, fra obligatoriske læringsaktiviteter på uddannelsens første modul, til ambitiøse projekter, der forsøger at skabe viden om relevante områder indenfor fysioterapi. Endvidere er et af Bevægelaboratoriets primære mål at skabe rum for læring, hvor optikken er knyttet til forståelse af de grundlæggende fænomener i relation til bevægelse, og sætte kendt viden ind i en ny kontekst i håb om at fordybelsen og innovationen skaber ny viden og nye forståelser.

 

Der foregår en lang række aktiviteter i relation til fysioterapi omkring bevægelaboratoriet, hvor studerende, fysioterapeuter, undervisere, kliniske vejledere og forskere har adgang til at bruge lokaler og udstyr – kontakt Lars Henrik Larsen (lhl@ucn.dk), hvis du er interesseret i at lave projekter eller deltage i projekter.
 

 

 

Sidst opdateret 18-11-2011 af Lise Hvidberg Jeppesen
UCN - Fysioterapeutuddannelsen - Selma Lagerløfs Vej 2 - 9220 Aalborg Øst