• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt

For yderligere oplysninger om modulet

Kontakt studiesekretær

 

Tina Bülow Pedersen

Tlf.: 7269 9212

tbp@ucn.dk

 

Mette Frænde Andersen

Tlf.: 7269 9213

mta@ucn.dk

 

University College Nordjylland

act2learn

Lindholm Brygge 35

Postboks 55

9100 Aalborg

 

 

 

 

 

FVU læsning (10 ECTS-point)

Modulnr. C11851a2

Studieretning

Undervisning i læsning og matematik for voksne

 

Indhold

Undervisningen vil komme omkring følgende:

 • Lovgrundlag for FVU undervisning og tilstødende lovgivninger.
 • Afdækning og trinplacering af FVU deltageres skriftsproglige færdigheder, interesser og undervisningsmål, herunder tosprogede deltagere, som kan profitere af FVU.
 • Planlægning og gennemførelse af individuel og differentieret undervisning af FVU-deltagere med IKT som integreret element, herunder tosprogede deltagere.
 • Analyse, vurdering og udvælgelse af egnede FVU læremidler.
 • Løbende evaluering i FVU undervisning, herunder FVU trinprøver.
 • FVU som virksomhedsforlagt undervisning.
 • FVU i uddannelser.

Læringsmål/kompetencemål

Den studerende:

 

Viden

 • har indsigt i FVU-systemet, herunder lovgivning, afdækning og undervisning

Færdigheder

 • kan vurdere, begrunde og anvende afdækningsmaterialer til FVU samt reflektere over afdækningsresultater og trinplacering,
 • kan vurdere FVU trinprøver,
 • kan reflektere over didaktik, metoder og læremidler i FVU undervisningen, herunder inddragelse af IKT som integreret element i undervisningen.

Kompetence

 • kan påtage sig ansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere FVU læse- og skriveundervisning for den enkelte FVU kursist og/eller grupper med IKT som integreret element,
 • kan vejlede om det optimale undervisningstilbud,
 • kan udvikle FVU praksis samt indgå i samarbejde med relevante fagpersoner i relation til FVU undervisning.

Tid og sted

Nørresundby

Uge 3, 2012 til uge 20, 2012

 

Timetal

36

 

Pris

Kr. 7.500,00

 

Eksamensform

Oplyses ved studiestart.

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen

 

Undervisere navn og mailadresse

Oplyses ved studiestart

 

Vejledere

Oplyses ved studiestart

 

 

Sidst opdateret 04-11-2011
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube