University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt os gerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Heigaard Jensen

Projektkoordinator

University College Nordjylland

Mail: chje@ucn.dk 

Åbner side om EU’s Socialfond investeringsperioden 2007-2013

 

Hvad er FlexVid? 

Med projekt FlexVid kommer uddannelsen tæt på de studerende, uanset hvor de bor i Region Nordjylland, og samtidig kommer den studerende tættere på de arbejdspladser, som uddannelsen fører frem til.

 

FlexVid omfatter i første omgang fire UCN-uddannelser:

De fire uddannelser er tilbudt i fire nordjyske kommuner: Frederikshavn, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Thisted

 

De studerende har mulighed for bl.a. at få undervisning på nyoprettede UCN-uddannelsesstationer i de fire kommuner som er nye områder på UCN's uddannelseslandkort. I Thisted har UCN dog allerede studerende på uddannelserne til markedsføringsøkonom og finansøkonom.

Som studerende på et FlexVid-hold deltager de studerende også i undervisning og studier på UCN i Aalborg og Hjørring en gang imellem, på uddannelsesstationerne i de fire partnerkommuner, i lokale virksomheder og som fjernstuderende hjemmefra alene eller i mindre grupper. Den fleksible undervisning gør det muligt at oprette hold, også selv om der er få studerende. 
 

Flere i uddannelse og arbejde 

I foråret 2012 arbejdede en arbejdsgruppe fra de fire UCN-uddannelser med udvikling af modeller for blended learning (kombinationen af undervisning ansigt-til-ansigt og via computer og internet), som nu afprøves og justeres i et to-årigt forløb med hold fra uddannelserne. Det vil sige, at de første fire FlexVid hold er startet i august/september 2012.

FlexVid-opskriften skal også gøre det lettere for virksomhederne at finde nye medarbejdere, fordi de studerende bliver i nærområdet, og projektet skal samtidig styrke samarbejdet og idéudveksling mellem offentlige og private virksomheder i lokalområderne og UCN’s uddannelser, blandt andet ved at bruge konkrete eksempler fra lokale arbejdspladser i undervisning og studier.

Projekt FlexVid gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet og med de kommuner, hvor der er oprettet uddannelsesstationer.

 

Der oprettes ikke nye FlexVidhold i projektperioden, men andre uddannelser på UCN er i gang medudvikling af moduler efter Flexvid-principper.
 

Sidst opdateret 22-05-2013 af Charlotte Heigaard Jensen
FlexVid