• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  

Forskning og udvikling

UCN har et innovativt miljø for forskning og udvikling. Vi har tre forskningsmiljøer, der alle er solidt fagligt funderet, og hvor vi hele tiden udfordrer mulighederne i samarbejde med vores partnere. Det betyder, at vi har rum og plads til skabelse af ny viden, der kan medvirke til kvalitetsforbedringer i vores undervisning og den praksis, vi uddanner til.

FoU-projektet DUIT arbejder med at styrke det digitale læringsrum på videregående uddannelser og udvikle konkrete bud på hvordan forskellige studieformer kan integreres i undervisningen.

FlexVid arbejder med at bringe studerende, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser tættere på hinanden, ved brug af IT og ændrede arbejdsformer i uddannelserne. 

FoU-projektet arbejder med velfærdsteknologi og hvordan teknologi kan give øget kvalitet i det danske sundhedssystem igennem sundhedsfremme, rehabilitering, behandling, pleje og omsorg.

 

 

 

Lab.X arbejder på at få nordjyske virksomheder og kommunale institutioner til at samarbejde om at videreudvikle velfærdsteknologier til ældre, kronikere og specialområdet.

 

 

 

 

FoU-projektet arbejder med hvordan udsathed fremtræder og opleves af familier, børn og unge i udsatte positioner.

FoU-projektet VABB arbejder med at skabe et bredere beslutningsgrundlag og udvikle nye metoder til at højne produktiviteten i design- og byggeprocessen indenfor bæredygtigt byggeri.

Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube