University College Nordjylland
Bookmark and Share
Du er her:

Kontakt

ICDP Danmark

Lindholm Brygge 35

Postboks 55, 9100 Aalborg

 

ICDP-koordinator

Kirsten Pedersen

Tlf. 7269 0423

kip@ucn.dk

 

Kurser der udbydes af UCN

• University College Nordjylland

 

De otte samspilstemaer

 

Den følelsesmæssige dialog

  • Vis positive følelser, vis at du er glad for barnet.
  • Juster dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ.
  • Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at få gang i en ”følelsesmæssig samtale".
  • Vis anerkendelse og ros barnet for det, det kan.

Den meningsskabende dialog

  • Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse i forhold til omgivelserne.
  • Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme.
  • Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet

Den vejledende/guidende dialog

  • Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde - ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.

 

Sidst opdateret 08-07-2013
ICDP Danmark | Lindholm Brygge 35 | 9400 Nørresundby | 7269 9000 | kip@ucn.dk