• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekstst?rrelse Forst?r tekstst?rrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Pioneruddannelsen

Uddannelsen henvender sig til undervisere og lærere på alle undervisningsniveauer fra folkeskolen til og med professionshøjskoler. Det anbefales at deltagerne tilmelder sig parvis fra de enkelte uddannelsesinstitutioner, da dette kan give mulighed for sparring gennem hele forløbet og efterfølgende.

 

Formål

 • Deltagerne skal opnå erfaringer med brug af kreative og innovative undervisningsmetoder gennem afprøvning i egen undervisning
 • Deltagerne skal opnå viden om den teoretiske baggrund for innovation i undervisning

 • Deltagerne skal inspireres til at udvikle egne underviser-/lærerrolle

 • Deltagernes ledere skal gøres opmærksomme på deltagernes nye kunnen og medvirke til at fremme innovationen på skolen/gymnasiet og hvor pionererne er i gang

08-07-2014

Folder

Efterår 2014
Obligatoriske
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Retningsspecifikke
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Valgfrie
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Kursus
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Pioneruddannelsen 2.0 Pioneruddannelsen 16.9.2014 - 9.12.2014 16/9, 21/10, 17/11 og 9/12, 2014 2.900,00
Konference
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Fyraftensmøde
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Morgenmøde
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Temadag
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
* Alle priser er eksklusiv moms
** Fritaget for moms
Forår 2015
Obligatoriske
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Retningsspecifikke
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Valgfrie
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Kursus
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Pioneruddannelsen 2.0 Pioneruddannelsen 24.2.2015 - 27.5.2015 24/2, 25/3, 30/4 og 27/5. Ingen
Konference
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Fyraftensmøde
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Morgenmøde
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
Temadag
Navn Retning Periode Tidspunkt Pris*
* Alle priser er eksklusiv moms
** Fritaget for moms

Indhold:

Denne uddannelse henvender sig til skoler, efterskoler og ungdomsuddannelser, der vil i gang med at udvikle nye undervisningsmetoder - eller har brug for inspiration til at fortsætte en løbende udvikling af praksis. Uddannelsen introducerer en konkret omsætning af innovation og kreativitet i undervisning.

 

Det faglige forløb:

Uddannelsen er tilrettelagt i fire moduler af én dags varighed. Modulerne bliver gennemført med ca. 1 måneds mellemrum. De fire moduler udgør et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor der mellem hvert modul er tid til at eksperimentere med de værktøjer og metoder man er blevet præsenteret for.

 

Modul 1:

Pionerplatformen

Lær at bruge kreativitets- og innovationsfremmende metoder. Det første modul på Pioneruddannelsen 2.0 skal skabe en fælles forståelsesramme, som skal danne grundlag for de følgende moduler. Udgangspunktet er en kombination af kreativitets- og innovationsfremmende metoder.

Ambitionen er at få begge begreber konkretiseret og anvendeliggjort.

På dette modul præsenteres således konkrete metoder til omsætning i klasserummet. Metoderne kan anvendes på alle niveauer i uddannelsessystemet.

Modul 2:

Skab rum for læring Ledelse af innovative processer - At turde!

Andet modul på Pioneruddannelsen 2.0 videreudvikler deltagernes metodiske kendskab og styrker den konkrete omsætning til deltagernes egen undervisning. Fokus er denne dag på lærerrollen og på de forudsætninger den enkelte underviser skal have. Der stilles skarpt på relationerne mellem undervisere og elever/studerende, flow i arbejdsprocesser, samt på de fysiske og organisatoriske rammers betydning for undervisningen. At lede innovative processer kræver mod og ikke mindst tro på, at elever og studerende ender op med et fagligt relevant resultat. Derfor er mantraet på dette modul: At turde! Underviseren skal kunne navigere mellem afstand og nærvær samt orden og kaos som facilitator at give mulighed for, at elever og studerende arbejder med egne løsningsmodeller.

Modul 3:

Pionerens kalejedoskop - Få din omverden i spil

På modul tre er omdrejningspunktet, hvordan undervisningen i overført betydning kan få gavn af at åbne dørene. Redskaberne er centreret omkring rammesætning og motivation, der kan være med til at åbne læringsrummet op i forhold til omverdenen. Modulet præsenterer en tilgang til undervisning, hvor temaer, projektrammer og andet hentes i det omkringliggende samfund og hvor mange fag og vidensformer samarbejder. Modulet inddrager erfaringer med hvordan denne tilgang fremmer elever og studerendes faglighed, motivation og engagement. Deltagerne får mulighed for at omsætte kalejdoskopet i egen praksis.

Modul 4:

Fremtidens tegnes - Pionerens rygsæk

Hvis innovation for alvor skal slå igennem skal underviseren have den "ind under huden". På modulet arbejder vi med underviseridentiteten og den drivkraft den enkelte underviser/lærer trækker på i det daglige arbejde. Deltagerne tegner et kort over kompetencer, viden redskaber etc. der er bærende i deres nye underviserpraksis. Der lægges en strategi for den enkelte undervisers videre arbejde med innovation.

Der er mulighed for etablering af netværksgrupper, der kan fungere som sparrings- og videndelingsforum efter forløbets afslutning.

 

Antal deltagere:

Holdstørrelsen er som udgangspunkt 18 deltagere på et hold.

 

Underviser:

Udviklingskonsulent Cand. cur

Berit Ryhammer

UCN act2learn PÆDAGOGIK

 
 

Søg i PÆDAGOGIK

Sidst opdateret 08-07-2014
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube