• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Generelle spørgsmål

Har du generelle spørgsmål til studier i udlandet, kontakt da sund-international@ucn.dk

Internationale koordinatorer

Jane Jacobsen Studieadministrativ medarbejder
Jane Jacobsen
Direkte tlf: 72690920
jja@ucn.dk

> Mere information

Ergoterapeut

Inge Lange Lektor
Inge Lange
Direkte tlf: 72690929
inl@ucn.dk

> Mere information

Fysioterapeut

Erna Rosenlund Meyer Lektor/International koordinator
Erna Rosenlund Meyer
Direkte tlf: 72690954
erm@ucn.dk

> Mere information

Jordemoder

Helle Tvorup Andersen Underviser
Helle Tvorup Andersen
Direkte tlf: 72690979
hta@ucn.dk

> Mere information

Radiograf

Henrik Thomsen Lektor
Henrik Thomsen
Direkte tlf: 72691030
hnt@ucn.dk

> Mere information

Kontor C3.12

Christina Theresa Egekvist Adjunkt
Christina Theresa Egekvist
Direkte tlf: 72691027
cte@ucn.dk

> Mere information

Sygeplejerske Aalborg og Hjørring

Ina Koldkjær Sølling Lektor
Ina Koldkjær Sølling
Direkte tlf: 72691060
iks@ucn.dk

> Mere information

Studier i udlandet

Her på siderne kan du hente generel information om studie- og praktikophold i udlandet, kurser, sommerskoler, ansøgning, bolig, merit og meget mere.

På UCN Sund har du gode muligheder for at komme på udlandsophold i løbet af din uddannelse. Du kan for eksempel tage et studieophold, hvor du læser på et uddannelsessted i udlandet eller du kan tage i praktik på et udenlandsk sygehus, klinik eller lignende. 

 

Ansøg om studie- eller praktikophold

Ansøgning til internationalt studie- eller praktikophold


Udlandsophold via en samarbejdsaftale

Du kan tage på udlandsophold gennem én af UCN Sunds samarbejdsaftaler. Fordelen ved dette er, at du ikke skal betale for din studieplads ved værtsinstitutionen. Derudover oplever mange, at formaliteterne i forbindelse med ansøgning er mindre komplicerede end ved udlandsophold, hvor man selv skaber kontakten.

 

Endelig modtager du gennem de fleste af vores aftaler et stipendium fra Nordplus eller Erasmus programmet. Klik på din uddannelse i venstre side under studier i udlandet, for at se hvor netop din uddannelse har samarbejdsaftaler.

 

Udlandsophold via egen aftale

Du kan også tage på udlandsophold via egen aftale – dvs. at du på egen hånd aftaler udlandsopholdet med en udenlandsk institution, hospital eller lignende, som du selv har fundet frem til. På denne måde har du mulighed for at komme til lige nøjagtig det sted på kloden du ønsker.

 

Til gengæld kræver det også en større indsats af dig i planlægningsfasen. I begge tilfælde skal du selv sørge for at du forsikringsmæssigt er dækket under dit studie- eller praktikophold. 


Hvorfor studier i udlandet?

”Vi har haft en uforglemmelig rejse, både med faglige, personlige og kulturelle oplevelser…”, fortæller Stine og Gitte om deres ophold i Tanzania.

 

På UCN Sund sigter vi mod, at du udvikler interkulturelle og internationale kompetencer, herunder viden om og respekt for andre kulturer, evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og til at forstå, hvordan disse kulturbundne værdier kan influere på praksis. Hertil kommer viden om andre kulturers opfattelse af sundhed og sygdom.

 

Den internationale dimension giver dig også viden om sundhedsproblemer, som i Danmark overvejende vedrører mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.


Derudover kan et udlandsophold give dig:

 • Faglig og personlig udvikling
 • Større selvsikkerhed i forhold til at klare sig på egen hånd i en fremmed kultur
 • Bedre sprogkundskaber
 • Nye venskaber

 

Ansøgningsfrister

Uge 39 for udveksling i forårssemesteret

 

Uge 9 for udveksling i efterårssemesteret

 

Ansøgningsskemaer 

Ansøgningsskemaer til udlandsophold

 

Modul 5 / Global Health kurser i udlandet eller på UCN

Global Health er et 12-ugers kursus på UCN eller en europæisk uddannelsesinstitution. 

Læs mere om Global Health og brug de angivne hjemmesider i dokumentet til at søge direkte ved en udenlandskuddannelsesinstitution.


Derudover skal du udfylde Ansøgning om udenlandsk studie - eller praktikophold, for at fortælle UCN, at du har søgt et Global Health kursus i udlandet.

 

MRSA og klinisk undervisning

Efter klinisk udvekslingsophold uden for Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Grønland og Island anbefales følgende:

 

Straks efter hjemkomsten inden studiestart i klinikken foretages en podning for MRSA
Dette kan ske hos den praktiserende læge eller hos Infektionshygiejne MRSA Teamet i Aalborg tidsbestilling på tlf. 99322098
Podningen er gratis.

 

Hvis du er sund og rask uden symptomer på infektion kan du begynde i klinikken uden at afvente dit podesvar

Hvis du har væskende sår på arme eller underarme må du afvente dit podesvar.
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 955 5 af 14. november 2012

Sidst opdateret 03-03-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube