• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Fonde og legater

- Sofiendalsvej  

Hvis du benytter dig af de partnerskabsaftaler, som UCN gennem en årrække har etableret i udlandet, så er du allerede nået langt, idet de sikrer, at du ikke skal betale studieafgift hos størstedelen af dem.

 

På UCN har vi endvidere mulighed for at give studerende, der tager på ophold i Europa enten via praktik eller via vores aftaler på studieophold, et Erasmus-legat. Legatet kan medfinansiere rejse og opholdsudgifter.

 

Uanset om du tager i praktik i udlandet eller på studiophold ligger legatets størrelse på ca. 225 Euro per måned.

 

Erasmus

Der er visse forudsætninger for at søge Erasmuslegat på UCN:

 • Den studerende skal være fuldtidsstuderende ved en dansk uddannelsesinstitution, der besidder et Erasmus University Charter.
 • Den studerende skal have bestået minimum ét år af sine studier. Studerende der skal på praktikophold kan dog også komme af sted på det 1. år.
 • Studerende på studieophold skal fritages for at betale studieafgift (betaling for undervisning mv.) på værtsinstitutionen.
 • Opholdet skal foregå i et LLP-land
 • Internationale studerende kan tage på studie- og praktikophold i deres hjemland. Ved indstilling af internationale studerende til Erasmus-stipendier, bør institutioner prioritere studerende, der tager på ophold i andre lande end deres eget hjemland.
 • Institutionen skal give første prioritet til praktikophold, hvor de studerende opnår fuld merit.
 • Hvis der er flere ansøgere end midler vil UCN prioritere at tildele Erasmus stipendiet til studerende der:
 • Har opnået en minimumskarakter på gennemsnitligt 7
 • Har en engelsk test som minimum svarer til en IELTS 6.0
 • Har været aktiv ved frivilligt arbejde ved UCN som eksempelvis Ambassadører, Clubs for UCN
 • Har en god udtalelse fra undervisere/studieledere

Ansøgningsskemaet samt proceduren for Erasmus findes på intranettet eCampus under International Afdeling.


Det Obelske Familiefond

Herforuden har du mulighed for at søge om midler fra C.W. Obelske Familiefond. Disse midler kan bruges til ophold i hele verden både for studie- samt praktikophold. Ansøgningsskemaet finder du på intranettet eCampus. 

 

Andre legater

UCN kan ligeledes hjælpe med andre legater fx til USA eller Canada. Til disse lande kan vi gennem Undervisningsministeriet søge om midler til at understøtte dit ophold økonomisk.


For at skaffe så mange penge som muligt, anbefaler vi dig at gå i gang med legathåndbogen, der kan lånes på biblioteket. Det er ressourcekrævende at søge legater, men går du struktureret og målrettet frem samt følger vejledningerne fra Edu-Danmark omkring tips og tricks i legatsøgningen, så vil det lykkes for dig.

 

Lokale legater

Vær opmærksom på lokale legater på din hjemegn. Information herom er typisk i lokale dag/ugeblade, og der er ofte ikke så meget rift om dem, som de store legater fra fx Danske Bank, Tuborg fonden, Spar Nord-fonden, Matasfonden.
 

Sidst opdateret 07-11-2013 af Karen Marie Boller
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube