• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Organisationsdiagram

Hent organisationsdiagram for UCN (PDF)

Vedtægt for UCN

Vedtægten fastlægger de formelle rammer for University College Nordjyllands virke, herunder den indbyrdes kompetencefordeling mellem bestyrelse, studieråd, direktion m.fl.

 

Download vedtægten (PDF)

Lovgrundlag for UCN

Loven om professionshøjskoler for videregående uddannelser blev offentliggjort den 7. juni 2007 af Undervisningsministeriet. 

 

Se:

Lov om professionshøjskoler
for videregående uddannelser

(LOV nr 562 af 06/06/2007 )
 

FIVU om professionshøjskoler

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) har beskrevet målsætning og samarbejde for professionshøjskolerne i Danmark.

 

Se:

FIVUs beskrivelse af professionshøjskolerne

Om organisationen

University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for fire områder: business, pædagogik, sundhed og teknologi.

 

Vi har cirka 9.200 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, cirka 9.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og knap 800 ansatte. 

 

UCN's aktiviteter er fordelt på en række UCN-adresser i Hjørring og Aalborg, og derudover har vi forlagt undervisning i Thisted.

 

 Se hvor du kan finde os

 

Historie

 

UCN og de øvrige professionshøjskoler i Danmark blev dannet i forlængelse af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som Folketinget vedtog i 2007. Sektoren omfatter i dag syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler.

 

Selv om UCN kun har eksisteret siden 1. januar 2008. så har vi mange års erfaring med uddannelse. UCN er nemlig en fusion mellem flere uddannelsesinstitutioner.

 

Det første år omfattede UCN det tidligere CVU Nordjylland (Hjørring Seminarium, Aalborg Seminarium, Socialpædagogisk Seminarium og Skipper Clement Seminariet) og Sundheds CVU Nordjylland (Sygepleje- og Radiografskolen i Aalborg, Vendsyssel Sygeplejeskole, Danmarks Jordemoderskole i Aalborg samt Fysioterapeut- og ergoterapeutskolen). UCN udbød dengang otte professionsbacheloruddannelser samt en række kurser, efter- og videreuddannelser inden for pædagogik og sundhed.

 

UCN er den første professionshøjskole, der fusionerede med et erhvervsakademi. Det skete 1. januar 2009, hvor Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) blev en del af den nordjyske professionshøjskole. NOEA var dannet seks år tidligere i et samarbejde mellem Aalborg Handelsskole og Aalborg Tekniske Skole (nu Tech College Aalborg). UCN's uddannelsesudbud voksede til 23 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi, en ny kursusafdeling kom til og institutionen fik et internationalt fokus med flere hundrede studerende fra udlandet.

 

I 2014 udbyder UCN 26 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt 7 overbygningsuddannelser (top-up), den internationale afdeling er vokset til over 1.000 studerende, og kurser, efter- og videreuddannelse er samlet i en særlig afdeling UCN act2learn.

Sidst opdateret 03-08-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube