• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Administration

 

På denne side kan du se en oversigt over samtlige administrative afdelinger i UCN samt de personer, der leder afdelingerne. Du kan desuden læse i detaljer, hvad de enkelte afdelinger og ledere har ansvar for at varetage.

 

Fælles administration

Ressourcedirektør: Poul Højmose Kristensen - phk@ucn.dk

 

Ansvarsområder

I UCN er økonomiafdelingen, løn og personaleafdelingen, it-afdelingen samt bygningsdrift samlet under den fælles administration. Det overordnede ansvar for disse afdelinger er samlet hos ressourcedirektøren, der desuden er medlem af UCNs rektorat. 

 

Økonomiafdelingen

Økonomichef: Dan Andersen - daa@ucn.dk

 

Ansvarsområder

 • Budget og regnskab

 • Bogholderi

 • Rådgivning og vejledning indenfor økonomi 

Læs funktionsbeskrivelse for økonomiafdelingen (PDF)

Læs funktionsbeskrivelse for leder af økonomiafdelingen (PDF)

 

Personaleafdelingen

Personalechef: Dorthe Dewitz - drd@ucn.dk

 

Ansvarsområder

 • Personaleadministration
 • Lønadministration
 • Ledelsesinformation
 • Rådgivning, vejledning mm. 

Læs funktionsbeskrivelse for løn- og personaleafdelingen (PDF)

Læs funktionsbeskrivelse for leder af løn- og personaleafdelingen (PDF)

 

It-afdelingen

It-chef: René Storgaard Madsen - rsm@ucn.dk

 

Ansvarsområder

 • It-netværksdrift
 • Systemadministration
 • It service & support 

Læs funktionsbeskrivelse for it-afdelingen (PDF)

Læs funktionsbeskrivelse for leder af it-afdelingen (PDF)

   

Bygningsdrift

Bygningschef: Peder Normann Pedersen - pnp@ucn.dk

 

Ansvarsområder

 • Pedeltjeneste
 • Bygningsdrift og vedligehold, herunder rengøring
 • Nybygning og bygningsrenovering 

Læs Funktionsbeskrivelse for leder af bygningsdrift (PDF)

 

Ledelsessekretariatet

Afdelingen er ikke en del af den fælles administration, men refererer direkte til rektor og har en lang række ledelsesunderstøttende funktioner.

 

Sekretariatschef: Charlotte Trend Bakmann Kristiansen - cba@ucn.dk

 

Ansvarsområder

 • Sekretariatsbetjening af ledergruppe, direktion og bestyrelse
 • ESDH-system
 • Posthåndtering

 

  

UCN Studiekontor

Studiechef: Lene Zakarias – lez@ucn.dk

 

 

Ansvarsområder

UCN studiekontor har overordnet 2 ansvarsområder – studieadministration og kvalitetsarbejde. UCN Studiekontor er en Back Office funktion, der arbejder med disse ansvarsområder i et tæt samspil med de adressevise studieadministrationer og uddannelserne ved UCN.

 

Kernefunktioner – det studieadministrative område:

 • Systemejerskab på en række digitale løsninger, der understøtter det studieadministrative arbejde
 • Regelovervågning og legalitetskontrol
 • Fastlæggelse af fælles retningslinjer
 • Ansvarlig for Team IKV/RKV og merit
 • Institutionel koordinering indenfor optagelse, SU administration mm.
 • Myndighedskrav indenfor det studieadministrative område (PH og EA instruks)

Kernefunktioner – kvalitetsarbejde:

 • Opbygning og vedligeholdelse af kvalitetssikringssystem ved UCN
 • Akkrediteringer ved UCN

 

 

Sidst opdateret 02-03-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube