• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekstst?rrelse Forst?r tekstst?rrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt HSU

Du kan kontakte HSUs formandskab, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til det arbejde, HSU udfører.

 

Formandskabet består af:

 

Rektor

Niels Horsted

E-mail: nih@ucn.dk

 

F-TR

Torben Broe Knudsen

E-mail: tok@ucn.dk

 

 

 

Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)

 

Det er af fælles interesse for ledelse og medarbejdere ved UCN, at medarbejderne i så høj grad som muligt er inddraget i beslutninger vedrørende etablering og udvikling af institutionen. For at skabe åbenhed og inddragelse af medarbejdere er der nedsat et tværgående HSU, som inddrages i drøftelser og høringer vedrørende UCN.

 

På denne side finder du en oversigt over HSU-medlemmerne i UCN. 

Medlemmer af HSU

 

Funktion Medarbejderrepr. E-mail
TR/AC valgt af og blandt undervisere ved sund-fælles området Torben Broe Knudsen (næstformand) tok@ucn.dk
TR/AC valgt af og blandt
undervisere i det
pædagogiske område
Susanne Hilde Bang-Larsen   shb@ucn.dk

 
TR/AC valgt af og blandt
undervisere i  det
pædagogiske område
Finn Holm 

 
fih@ucn.dk

 
TR/AC valgt af og blandt
undervisere i det
sundhedsfaglige område
Per Carøe 

 
pec@ucn.dk

 
TR valgt af og blandt undervisere i det
Teknisk-merkantile område
John Nygaard Christensen

 
jnc@ucn.dk 

 
TR valgt af og blandt undervisere i det
Teknisk-merkantile område 
Kim Breum-Christensen  
kich@ucn.dk
TR/AC valgt af og blandt
undervisere - EV-afdelingen
Preben Kirkegaard

 
pok@ucn.dk

 
TR/HK valgt af og blandt
TR/HK
Helle Rahbek Thomsen
 
hrt@ucn.dk
 
 
TR/HK valgt af og blandt
TR/HK 
Susanne Gustafson

 
sug@ucn.dk

 
TR/serviceområdet og
Prosa
Torben Munk Hansen
 
tmh@ucn.dk

 
TR/AC valgt af og blandt
TR/AC  (DJØF, IDA, DM) og
TR/Bibliotekarforeningen
Kristine A Hinrichsen

 
krh@ucn.dk

 
     
Funktion  Ledelsesrepræsentant  E-mail 
Rektor
 
Niels Horsted (formand)  nih@ucn.dk 
 

Prorektor

 

Kirsten Ravn Bundgaard
 
  
 

Ressourcedirektør 

 

Poul Højmose Kristensen
 

phk@ucn.dk 
 
Funktion     
Referent  Lisbeth Godiksen  lsg@ucn.dk  

 

Sidst opdateret 18-06-2012 af Lisbeth Godiksen
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube