• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt HSU

Du kan kontakte HSUs formandskab, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til det arbejde, HSU udfører.

 

Formandskabet består af:

 

Rektor

Vakant

E-mail:

 

F-TR

Torben Broe Knudsen

E-mail: tok@ucn.dk

 

 

 

Hovedsamarbejdsudvalg (HSU)

 

Det er af fælles interesse for ledelse og medarbejdere ved UCN, at medarbejderne i så høj grad som muligt er inddraget i beslutninger vedrørende etablering og udvikling af institutionen. For at skabe åbenhed og inddragelse af medarbejdere er der nedsat et tværgående HSU, som inddrages i drøftelser og høringer vedrørende UCN.

 

På denne side finder du en oversigt over HSU-medlemmerne i UCN. 

Medlemmer af HSU

 

Funktion Medarbejderrepr. E-mail
TR/AC valgt af og blandt undervisere ved sund-fælles området Torben Broe Knudsen (næstformand) tok@ucn.dk
TR/AC valgt af og blandt
undervisere i det
pædagogiske område
Susanne Hilde Bang-Larsen   shb@ucn.dk
TR/AC valgt af og blandt
undervisere i  det
pædagogiske område
Finn Holm fih@ucn.dk
TR/AC valgt af og blandt
undervisere i det
sundhedsfaglige område
Per Carøe  pec@ucn.dk
TR valgt af og blandt undervisere i det
Teknisk-merkantile område
John Nygaard Christensen jnc@ucn.dk 
TR valgt af og blandt undervisere i det
Teknisk-merkantile område 
Kim Breum-Christensen kich@ucn.dk
TR/AC valgt af og blandt
undervisere - EV-afdelingen
Preben Kirkegaard pok@ucn.dk 
TR/HK valgt af og blandt
TR/HK
Helle Rahbek Thomsen hrt@ucn.dk
TR/HK valgt af og blandt
TR/HK 
Susanne Gustafson sug@ucn.dk
TR/serviceområdet og
Prosa
Torben Munk Hansen tmh@ucn.dk
TR/AC valgt af og blandt
TR/AC  (DJØF, IDA, DM) og
TR/Bibliotekarforeningen
Kristine A Hinrichsen krh@ucn.dk
     
Funktion  Ledelsesrepræsentant  E-mail 
Rektor Vakant (formand)   

Prorektor

Kirsten Ravn Bundgaard kib@ucn.dk

Ressourcedirektør 

Poul Højmose Kristensen

phk@ucn.dk 
     
Funktion     
Referent  Lisbeth Godiksen  lsg@ucn.dk  

 

Sidst opdateret 01-07-2014
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube