• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgene er sammensat af personer med stærke kompetencer inden for det enkelte uddannelsesområde. Udvalgene har fokus på udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne.

I uddannelsesudvalgene har UCN et formaliseret samarbejde mellem en række centrale personer inden for de professioner, som vi udbyder uddannelser indenfor.

 

Udvalgenes opgave

Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelse om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans, herunder den regionale uddannelsesdækning.
Uddannelsesudvalgene rådgiver i forhold til grund-, efter og videreuddannelse.

 

Udvalgenes sammensætning

Uddannelsesudvalgene er sammensat af personer med kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne samt kendskab til arbejdsmarkedet. Du kan se udvalgsmedlemmerne under de respektive udvalg.

 

Oversigt over uddannelsesudvalg

På UCN er der nedsat 17 uddannelsesudvalg: 

 

 Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Byggeriuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for Designuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for Eksport- og Markedsføringsuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for Energi- og Miljøuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Finansuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Industriuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for IT- og elektronikuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for Jordemoderuddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Natur- og Kulturformidlingsuddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Radiografuddannelsen

 Uddannelsesudvalget for Service- og Oplevelsesuddannelserne

 Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

 

Sidst opdateret 12-08-2014
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube