• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekstst?rrelse Forst?r tekstst?rrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalget for IT- og elektronikuddannelserne

Uddannelsesudvalget for IT- og elektronikuddannelserne omfatter Datamatiker- og IT-teknologuddannelsen.

Medlemmer

Navn                                

Funktion

Flemming Højsgaard

KMD

Sekretariatschef

Morten Hammer Jensen

Logimatic IDS A/S

System Engineer

Andreas Jensen

Neurodan

Systemadministrator

Ralf Leimbeck

Vesthimmerlands Gymnasium

Vicerektor

Kristian Olesen

AAU, Department of Computer Science

Head of department, associate professor

Henrik W. Routhe

Technology College Aalborg

Uddannelseschef

Ib Helmer Nielsen

University College Nordjylland

Underviser (IT-teknolog)

Peter Quist Christensen

University College Nordjylland

Underviser (Datamatiker, PBA SU og PBA WEB)

Michael E. Hadbjerg

University College Nordjylland

Studerende (IT-teknolog)

Søren V. Jensen

University College Nordjylland

Studerende (Datamatiker)

  

Kommissorium

Uddannelsesudvalget er nedsat i henhold til Lov om professionshøjskoler § 18 og vedtægt for Professionshøjskolen University College Nordjylland § 16. 

 

Formål

 • Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af IT- og elektronikuddannelserne om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning.
 • Uddannelsesudvalget skal sikre et særligt fokus på uddannelsernes særlige faglige profil og identitet.
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund- efter- og videreuddannelsen inden for og i relation til IT- og elektronikuddannelserne. 

Sammensætning
Udvalget er sammensat af personer med kompetencer indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.
 

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer:

 • 6 udefra kommende medlemmer
  • 3 medlemmer fra professionen. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. Af de udpegede skal mindst 1 være en ledelsesrepræsentant
  • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
  • 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for IT og elektronik. Udpegning sker af bestyrelsen efter indstilling fra rektor
  • 1 medlem med ledelsesmæssig indsigt i erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser fra professionsområdet. Udpeges af Region Nordjyllands erhvervsskoler i forening 
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejdere ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved ved det pågældende uddannelsesudvalgs område.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Funktionsperiode for det uddannelsesudvalg, der første gang udpeges i henhold til vedtægtens § 16, varer til 30. april 2014.

Medarbejdernes repræsentanters valg gælder for 2 år.

De studerendes repræsentanters valg gælder for 1 år.

Uddannelseschef for teknologiuddannelserne er sekretær for udvalget. Studieleder og efter- og videreuddannelseschef for den relaterede efter- og videreuddannelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.


Opgaver
Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning
 • Afgiver indstilling om studieordninger for uddannelserne til bestyrelsens eller rektors godkendelse og efter forslag fra studierådet
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til området
 • Høres om professionshøjskolens strategier
 • Høres om kvalitetssikringssystem
 • Høres om professionshøjskolens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter
 • Øvrige forhold som udadnnelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.

 

Sidst opdateret 21-06-2013 af UCN KOMmunikation
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube