• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekstst?rrelse Forst?r tekstst?rrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Uddannelsesudvalg for Pædagoguddannelsen

Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.

Medlemmer

Navn                          Funktion

Preben Buchholt

Aalborg Kommune

Direktør, Familie- og beskæftigelsesforvaltningen

Jonna Kastberg

Fagcenter for Autisme og ADHD

Centerchef

Julie Borup Jensen

AAU, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi

Adjunkt

Jette Kjeldsen

Hjørring Kommune

Pædagogisk konsulent

 Per Knudsen

Brønderslev Gymnasium 

Rektor

Hanne Bloch Ingvardsen 

BUPL

Næstformand, Nordjylland 

Peter H. Kristensen
Socialpædagogerne i Nordjylland
Rep. SL
Helle Madsen
Børnehaveleder
Rep. Lederne af de pæd. inst. i Nordjylland i forening

Jan Træholt Hansen 

University College Nordjylland

Underviser

Gitte Larsen

University College Nordjylland

Underviser

Steffen Skou Bæk

University College Nordjylland

Studerende

 

Kommissorium

Formål

 • Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af pædagoguddannelsen om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning
 • Uddannelsesudvalget skal sikre et særligt fokus på denne uddannelses særlige faglige profil og identitet
 • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund- efter- og videreuddannelsen inden for og i relation til pædagoguddannelsen og tilknyttede uddannelser.

Sammensætning 

Uddannelsesudvalget består af 12 medlemmer:

 • 8 udefra kommende medlemmer:
  • 1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor
  • 2 medlemmer repræsenterende professionen. Udpegning sker efter indstilling fra rektor
  • 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise indstillet af Aalborg Universitet
  • 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
  • 2 medlemmer indstillet af BUPL / SL i forening
  • 1 medlem indstillet af lederne af de pædagogiske institutioner i Nordjylland i forening
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved pædagoguddannelsen
 • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved pædagoguddannelsen.

Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Funktionsperioden for det uddannelsesudvalg, der første gang udpeges i henhold til § 16, varer til 30. april 2010.
 

Medarbejdernes repræsentanters valg gælder for 2 år.
De studerendes repræsentanters valg gælder for 1 år.

Uddannelseschef for det pædagogiske område er sekretær for udvalget, studieleder for pædagoguddannelsen og Efter- og videreuddannelseschefen for den relaterede efter- og videreudadnnelsesaktivitet er tilforordnet uddannelsesudvalget.


Opgaver
Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver:

 • Rådgiver om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning
 • Afgiver indstilling om studieordning for pædagoguddannelsen (jf. vedtægtens § 16) - til bestyrelsens eller rektors godkendelse og efter forslag fra studierådene (jf. vedtægtens § 19)
 • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til det pædagogiske hovedområde
 • Høres om professionshøjskolens strategier
 • Høres om kvalitetssikringssystem
 • Høres om professionshøjskolens målsætning og strategi for de pædagogiske uddannelser og tilknyttede aktiviteter
 • Øvrige forhold som uddannelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.

 

Dagsordner og referater

 

2014

 

13.02.14 Referat

13.02.14 Dagsorden

 

2013

 

05.12.13 Referat

05.12.13 Dagsorden

 

01.10.13 Referat

01.10.13 Dagsorden

 

08.08.13 Referat

08.08.13 Dagsorden

 

15.04.13 Referat

15.04.13 Dagsorden

 

05.02.13 Referat

05.02.13 Dagsorden

 

2012

 

29.11.12 Referat

29.11.12 Dagsorden

 

01.10.12 Referat

01.10.12 Dagsorden 

 

14.06.12 Referat

14.06.12 Dagsorden

 

17.04.12 Referat

17.04.12 Dagsorden 

 

01.03.12 Dagsorden (aflyst)

 

2011

 

08.12.11 Referat

08.12.11 Dagsorden

 

24.10.11 Referat

24.10.11 Dagsorden

 

08.09.11 Referat

08.09.11 Dagsorden

 

16.06.11 Referat

16.06.11 Dagsorden

 

28.04.11 Referat

28.04.11 Dagsorden

 

03.03.11 Referat

03.03.11 Dagsorden

 

2010

 

01.11.2010 Referat

01.11.2010 Dagsorden

 

21-09-2010 Referat

 

21-09-2010 Dagsorden

 

 

20-06-2010 Referat

20-06-2010 Dagsorden

 

20-04-2010 Referat

 

20-04-2010 Dagsorden

 

01-03-2010 Referat

01-03-2010 Dagsorden

 

 

2009

 

10-12-09 Referat

10-12-09 Dagsorden

 

16-09-09 Referat 

16-09-09 Dagsorden

 

17-06-09 Referat

17-06-09 Dagsorden

 

12-05-09 Referat 

12-05-09 Dagsorden

 

06-03-09 Referat

06-03-09 Dagsorden

 

2008 

 

11-12-08 Referat 

11-12-08 Dagsorden

 

11-09-08 Referat

11-09-08 Dagsorden

 

27-05-08 Referat

27-05-08 Dagsorden 

Sidst opdateret 07-03-2014 af UCN KOMmunikation
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube