• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt faglig studievejleder

 

Marlene Højmark Sørensen, UCN

 

Faglig studievejleder

Marlene Højmark Sørensen

Porthusgade 1

Tlf.: 72 69 14 44

E-mail: mah@ucn.dk 

 

 

Teoriundervisning på hold

 

 

Om uddannelsen

- Finansbachelor

 

Specialisering

Finansbacheloruddannelsen indeholder specialeretning inden for Finansielle Forretninger (Bank- og Realkredit); Forsikring og Pension, Revision; Ejendomshandel og Ejendomsadministration.

 

Valgfagene er sammen med praktikopholdet med til at specialisere dig i retning af en specifik branche.

  

Internationalt semester

Finansbacheloruddannelsen skal give internationale kompetencer, så uddannelsen indeholder et internationalt semester. 

 

Formålet er, at du tilegner dig viden om nye fænomener og redskaber i den internationale finansverden.

 

Bliv inspireret af rejseberetninger fra finansbachelorstuderendes studieophold rundt om i verden.

 

Praktik

På uddannelsens 5. semester skal du et halvt år i praktik i en finansiel virksomhed. Formålet med praktikforløbet er at give dig et praksiskendskab, der supplerer det teoretiske indhold på uddannelsen.

 

Du har også mulighed for at tage praktikken i udlandet - læs mere om dine internationale muligheder på uddannelsen finansbachelor.

 

Bachelorprojekt

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor en professionsrelevant problemstilling bearbejdes.


Undervisningsformer

Uddannelsen er tilrettelagt med en kombination af holdundervisning, skriftlige opgaver og tværfagligt projektarbejde, således at der gennem et semester er en passende afveksling mellem forskellige læringsformer og metoder.

 

De afvekslende undervisningsformer understøtter finansbacheloruddannelsens tre tværgående kompetenceområder, nemlig Personlig udvikling, Faglighed og Metode.  

 

Tidsramme

Uddannelsen varer 3½ år og indeholder ½ års praktik.

 

Læs mere 

Læs mere om fagene i studieordningen.

 

 

Sidst opdateret 16-06-2015 af Karen Marie Boller
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube