• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt

Studievejleder

Helle Bønnelykke
Tlf. 72 69 10 05

Mail: hby@ucn.dk

Tirsdag 9.00 - 13.00

 

Studievejleder

Morten Leineweber

Tlf. 72 69 09 60

E-mail: mol@ucn.dk

Tirsdag 9.00 - 13.00

 

 

Uddannelsesbrochure

 
Download uddannelsesbrochuren

Om fysioterapeutuddannelsen

Læs omkring fysioterapeutuddannelsen på UCN i Aalborg

Fysioterapeutuddannelsen varer 3½ år og er meget afvekslende, men også meget tidskrævende. Der stilles store krav til, at du deltager i både teoretisk og praktisk undervisning. Undervisningen foregår på henholdsvis University College Nordjylland og på fysioterapeutuddannelsens kliniske undervisningssteder i Region Nordjylland. Praktik udgør ca. en femtedel af uddannelsen.


Da kroppen er i centrum i fysioterapi, lægger uddannelsen vægt på, at du tilegner dig kropslige kompetencer ved at handle og agere med kroppen i konkrete situationer. Det betyder, at du hele tiden øver dig på medstuderende, og at du selv lægger krop til dine medstuderendes undersøgelser og behandlinger.

 

Fysioterapi er en profession inden for det sundhedsvidenskabelige område, og fysioterapeut-uddannelsen favner derfor bredt indenfor forskellige videnskabelige traditioner. Du vil skulle arbejde med naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora gennem dit uddannelsesforløb,

og du vil udvikle kompetencer inden for både den teoretiske og den kliniske fysioterapi, som er i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling både nationalt og internationalt.


Fysioterapeutuddannelsen ved UCN kvalificerer dig til at fungere selvstændigt og udviklings-orienteret i det faglige og tværfaglige professionsfelt i det danske sundhedsvæsen. Med en fysioterapeutuddannelse får du også mulighed for at videreuddanne dig på master-, kandidat- og PhD-niveau.

 

Fysioterapeuternes vidensgrundlag, kernebegreber og profil.

Fysioterapeutuddannelsen på UCN tager afsæt i videngrundlaget for den fysioterapeutiske profession. Videngrundlaget omfatter viden om og studier af mennesket, dets bevægelser og funktionsevne. Med en fysioterapeutuddannelse fra UCN vil du opnå viden om mennesket og dets fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter samt lærer om kernebegreber som krop, bevægelse, træning, berøring og kommunikation.

 

Vi betragter menneskets eksistens som et komplekst samspil mellem faktorer inde i mennesket og i dets omgivelser. Mennesket lever som en biologisk krop, en oplevende og erfarende krop, og kroppen betragtes dermed som meningsbærende, som et fænomen og et udtryksfelt.

 

De sundhedsydelser, fysioterapeuter tilbyder, består i at udføre, lede og formidle fysioterapi inden for udredning, diagnostik, behandling, lindring, sundhedsfremme, bevarelse af sundhed, sygdoms-forebyggelse og rehabilitering.

 

Fysioterapeuter benytter sig i deres arbejde af bestemte systematiske, kliniske ræsonnerings- og beslutningsmodeller samt specifikke metoder og teknikker til undersøgelse, diagnosticering og behandling – herunder manuelle teknikker, gymnastik og bevægelse, træning i kropsforståelse og kropsbevidsthed, udspænding, styrketræning, konditions- og udholdenhedstræning, træning i varmtvandsbassin og elektroterapi.

 

Sidst opdateret 19-02-2015 af Lise Hvidberg Jeppesen
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube