• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Find vej

Selma Lagerløfs Vej på Krak

 

UCN

Selma Lagerløfs Vej 2

9220 Aalborg Øst

Tlf: 7269 5000

sl@ucn.dk

 

Post sendes til:

Postboks 38

9100 Aalborg
 

Studiemiljøet på UCN

 

Studiemiljøet på UCN

 

Studiemiljøet på UCN

Lærings – og studiemiljøet

Fysioterapeutuddannelsen ved UCN

Begreberne læring og undervisning er tæt forbundne, men ikke desto mindre forskellige. Vi arbejder bevidst med denne forståelse i vores planlægning af studieaktiviteterne på fysioterapeutuddannelsen, samt facilitering af et innovativt lærings – og studiemiljø på UCN.

 

Vi vægter en fortsat udvikling af studiet samt den fysioterapeutiske profession i et nært samspil med det omgivende samfund, internationale perspektiver, den nyeste viden samt sundhedsfeltets praksis og behov for vidensudvikling. Da fysioterapeutuddannelsen er udviklingsbaseret og med forskningstilknytning tilrettelægges studiet med fokus på en undersøgende og eksperimenterende tilgang. I den sammenhæng råder uddannelsen over forskellige professionslokaler, herunder bevægelseslaboratorium, øvelses- / bevægelsessale, behandlingskabiner, IT-værksteder, et moderne bibliotek, undervisningslokaler og grupperum - alle med trådløst netværksadgang.
 

Underviserne på fysioterapeutuddannelsen har alle en master/ kandidat eller PhD-uddannelse foruden flere års klinisk erfaring fra det sundhedsfaglige og fysioterapeutiske professionsfelt bag sig og er ansat som adjunkter og lektorer på fysioterapeutuddannelsen. Endvidere vil du som studerende møde en række eksterne undervisere med sundhedsfaglig baggrund.

 

Foruden grunduddannelsesaktiviteter, varetager underviserne udviklings- og forskningsaktiviteter, samt undervisningsaktiviteter ved fx de Sundhedsfaglige Diplomuddannelser og Aalborg Universitet. Se under medarbejderprofiler for yderligere information om de enkelte undervisere.

Selma Lagerløfs Vej

Alle sundhedsuddannelserne på UCN i Aalborg er samlet i én bygning, der er specielt indrettet til den faglige profil. Det giver nogle enestående muligheder for udvikling af et inspirerende studie- og arbejdsmiljø.
 

Her er adgang til fælles faciliteter som bibliotek, kantine, gymnastiksal og meget mere. 

 

De studerende sørger henover studieåret for, at der løbende bliver afholdt sociale arrange-

menter. Fredagsbaren Café Frejs holder til i hyggelige loungeomgivelser.

 

Vores gode fysiske rammer og faciliteter er vigtige for den faglige del af din uddannelse, men du er også velkommen til at bruge dem uden for studiet til socialt samvær med dine medstuderende.
  

Blended learning

På Selma Lagerløfs Vej lægges der stor vægt på muligheden for at tilrettelægge undervisnings-forløb, der veksler mellem traditionel undervisning og IT-støttet undervisning. Det giver dig og dine medstuderende gode betingelser for refleksion og større sammenhæng mellem klinisk og teoretisk undervisning.

 

Studiemiljøet i billeder

 

Sidst opdateret 30-04-2015 af Lise Hvidberg Jeppesen
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube