• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Meritlæreruddannelsen

 

Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og retter sig primært mod at arbejde som lærer i folkeskolen. Uddannelsen har til formål at give andre end ordinære læreruddannede mulighed for at tilegne sig kompetencer til at undervise.

 

Meritlæreruddannelsen udbydes under lov om Åben Uddannelsen, hvilket betyder at der er deltagerbetaling på de fag, du skal læse.

 

Vi udbyder Meritlæreruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 213 af 08/03/2013.

 

Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som bygger oven på din forudgående uddannelse. Efter endt meritlæreruddannelse er du fuldgyldig lærer, hvilket berettiger til ansættelse i folkeskolen og optagelse i Danmarks Lærerforening på samme vilkår som andre lærere.

 

Download folder om meritlæreruddannelsen

 

 

Sidst opdateret 05-06-2015 af Camilla Thoms Øland
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube