• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt

Hjørring

International koordinator

Lisbeth Paulsen

Tlf.: 72690528

E-mail: lip@ucn.dk

 

Aalborg

International koordinator

Ninna Jochumsen

Tlf.: 72690514

E-mail: nmj@ucn.dk

 

Internationale muligheder

 

Den frie bevægelighed i Europa samt modtagelsen af flygtninge- og indvandrergrupper fra forskellige dele af verden stiller krav om at fremtidens pædagog kan arbejde med både enkeltpersoner og grupper fra andre kulturer. At kunne håndtere kulturmødet forudsætter, at pædagogen er i besiddelse af interkulturelle kompetencer.


Praktik i udlandet - grib chancen!

Pædagoguddannelsen i Aalborg og Hjørring har et veludbygget internationalt samarbejde med praktik- og uddannelsesinstitutioner i mange forskellige lande. Grib chancen for at få inspiration til udvikling af din egen faglighed gennem mødet med en anden kultur og dens pædagogiske praksis ved at tage et praktikophold i udlandet.
Ifølge bekendtgørelse om uddannelse af pædagoger er der mulighed for, at du som studerende kan gennemføre enten 2. eller 3. praktikperiode ved et godkendt udenlandsk praktiksted.

 

Øget mobilitet

En øget mobilitet blandt undervisere og studerende fremmer den internationale dimension i undervisningen og bidrager til en kvalitativ forbedring af uddannelsen.
Som et naturligt led i pædagoguddannelsens udvikling skal både undervisere og studerende kunne arbejde og studere i en kortere eller længere periode i et andet land. For at skabe de bedste betingelser for en sådan udveksling arbejdes der på at oprette samarbejdsaftaler med udvalgte uddannelsesinstitutioner såvel inden for som uden for Europa. Endvidere har pædagoguddannelsen gennem flere år indgået i et tæt netværkssamarbejde med nordiske uddannelsesinstitutioner.


Et multikulturelt studiemiljø

Et multikulturelt miljø på uddannelsen øger både de studerendes og undervisernes forståelse, indsigt og samarbejdsevne i forhold til mennesker med anden kulturel baggrund. Siden 1994 har pædagoguddannelsen udbudt et forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere. På sigt arbejdes der på at forbedre mulighederne for, at udenlandske studerende kan tage en del af deres uddannelse hos os. I professionshøjskoleregi er der således planer om at udbyde et fælles engelsksprogligt modul. Derudover modtager pædagoguddannelsen løbende besøg af undervisere og studerende fra uddannelsesinstitutioner rundt omkring i verden.


Pædagoger uden grænser

Flere og flere færdiguddannede pædagoger bosætter sig og arbejder i et andet land. Vi forsøger også at samarbejde med de danske pædagoger, som arbejder i udlandet. 

 

Sidst opdateret 25-05-2012
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube