• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

 

Situationsbillede fra undervisning

 

Projektgruppe

 

Forelæsning

Fagområder

 

Uddannelsen indeholder tre fag, som er fælles for alle. Derudover er du i høj grad selv med til at forme din uddannelse og udvikle din faglige profil i kraft af dit valg af linjefag og specialisering.

 

Pædagogik

Pædagogik beskæftiger sig bl.a. med opdragelse, dannelse, socialisering, menneskesyn, livsformer og livsvilkår. I faget indgår teori og metode fra psykologi, antropologi, sociologi, filosofi og sundhedsvidenskab. Faget kvalificerer til pædagogisk arbejde med fokus på livskvalitet, handlemuligheder og demokratisk deltagelse.

Pædagogik er uddannelsens centrale fag, som indgår i og forholder sig til uddannelsens øvrige fag og faglige elementer.

 

Dansk, kultur og kommunikation

Sproglig udvikling, kommunikationsformer, kulturanalyse, æstetiske udtryksformer og læreprocesser er centrale områder i faget, der giver indsigt i, hvordan kultur, kommunikation og sprog indgår i dannelse af identitet, kulturforståelse og menneskers evne til at udtrykke sig.

Dansk, kultur og kommunikation har fokus på den kulturelle sammenhæng, det pædagogiske arbejde foregår i, og giver dig forudsætninger for at kunne kommunikere professionelt som pædagog.

 

Individ, institution og samfund

Samspil mellem individ, gruppe og samfund, institutioner, samarbejdsrelationer, socialpolitik og lovgivning er centrale områder i faget. Faget har fokus på den institutionelle og samfundsmæssige sammenhæng, som det pædagogiske arbejde foregår i. Det giver dig et fundament for dit professionelle samarbejde med kolleger, forældre og andre professioner, som fx lærere, socialrådgivere, psykologer, syge- og sundhedsplejersker.

 

Samarbejde på tværs

Som pædagog kommer du til at samarbejde med en række andre fagpersoner om løsning af konkrete opgaver. Derfor skal du i løbet af uddannelsen både lære om den pædagogiske og andre professioners faglighed og identitet, så du bliver i stand til at arbejde på tværs af professioner og til at inddrage ekspertise fra andre professioner i dit pædagogiske arbejde.


Det tværprofessionelle element kan både indgå i undervisning, praktik og projektarbejde.
 

Sidst opdateret 20-12-2013 af Thomas Kjærgaard
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube