• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Generel studievejledning

Gitte Carstens, UCN

Gitte Carstens

Generel studievejleder Business og Teknologi 
72 69 13 30
GC@ucn.dk

 

Kontakt efter aftale  

Marlene Hörfarter Hornbech, UCN

 

Marlene Hörfarter Hornbech

Generel studievejleder Business og Teknologi 

72 69 13 33

MHH@ucn.dk  

 

Kontakt efter aftale 

 

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Gennem en individuel kompetencevurdering får du en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Hvornår har du brug for en individuel kompetencevurdering?

Du har brug for en individuel kompetencevurdering, når du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse.

 

Vi vurderer om:

 1. Dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav og om
 2. Du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen

Med en positiv vurdering indgår din ansøgning på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. En positiv vurdering er derfor ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.


Se om adgangskrav i adgangsbekendtgørelsen under bilag 1.

 

Hvad gør du for at få individuel kompetencevurdering?

 

Ønsker du en individuel vurdering af dine reelle kompetencer, er der to trin du skal igennem:

 1. Du skal lave en kompetenceansøgning, hvor du søger om mulighed for optagelse uden af opfylde de formelle adgangskrav.
 2. Du skal lave en ansøgning på www.optagelse.dk. Deadline den 15. marts kl. 12.00

OBS! Søger du meritpædagog- eller meritlæreruddannelsen, er der en anden tidsfrist og et særligt ansøgningsskema. Læs mere på pædagoguddannelsens og læreruddannelsens hjemmeside.

 

Kompetenceansøgning

Gå ind på hjemmesiden www.minkompetencemappe.dk. Vælg ”Borger/ Uddannelse/efteruddannelse”.

 

Opret dig som ”Ny bruger”. Herefter udfylder du de punkter, der er relevante for dig. Ved punktet ”Sammensæt præsentation af din kompetencemappe” vælger du ”Vis/udskriv præsentation” – gem filen i pdf-format, så den kan vedhæftes din ansøgning på www.optagelse.dk.

 

Vi vil anbefale, at du gemmer bilagene til kompetencemappen i ét dokument, som du benævner ”IKV-bilag” og vedhæfter din ansøgning på www.optagelse.dk – med mindre andet er aftalt med den aktuelle uddannelse.

 

Det er dit ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, du ønsker vurderet.

 

Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering (IKV), gælder den kun til den uddannelse, du søger og kun ved den pågældende uddannelsesinstitution (fx en konkret uddannelse ved UCN).

 

Hvis du søger om optagelse på flere uddannelser, skal du vedhæfte kompetencemappen til hver uddannelse.

 

Ansøgning på www.optagelse.dk

 

Du søger om optagelse via www.optagelse.dk. Udfyld ansøgningen. Under faneblandet ”Adgangsgrundlag” vælger du ”Ingen adgangsgivende eksamen”. Under fanebladet ”Bilag” tilføjer du din kompetencemappe samt dine IKV-bilag.

 

Den 1. februar åbner portalen www.optagelse.dk. Du opfordres kraftigt at søge allerede på det tidspunkt.
 

Deadline er absolut senest den 15. marts kl. 12.00
 

OBS! Et eventuelt afslag på en individuel kompetencevurdering er endelig. Det betyder, at du ikke kan klage over afgørelsen.

 

Yderligere information 

Du kan hente yderligere information om kompetencevurdering i Undervisningsministeriets håndbog
"Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse"

 

Studievejledning

Kontakt uddannelsens studievejledning, hvis du har brug for hjælp til en individuel kompetencevurdering.

 

Sidst opdateret 16-06-2014 af Karen Marie Boller
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube