• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt studieleder

 

Jens Christian Kløve, UCN

 

 

Studieleder

Jens Christian Kløve

E-mail: jck@ucn.dk

Tlf.: 72 69 15 80

 

 

 

 

 

Jonas, studerende på 2. semester fortæller:

 

"Det er hårdt arbejde - men du flytter dig virkelig også, både personligt og fagligt."

 

PTI uddannelsen er en uddannelse med...

 • Afprøvede strukturerede undervisningsforløb med fokus på pædagogik 
 • Tilknyttede undervisere og vejledere, der kan give både faglig hjælp og støtte til personlig udvikling i forbindelse med uddannelsen
 • Ekstra undervisningsressourcer til udvalgte indsatsområder - blandt andet projektsamarbejdet 
 • Bredt udbud af undervisningsformer som workshops, traditionel undervisning og opgaveløsning samt perioder med projektarbejde 
 • Projekter der udføres i samarbejdet med lokale erhvervsvirksomheder 
 • Erfarent team af undervisere med bred faglig baggrund 
 • Frihed til at forme dit eget forløb
   

 

 

Om uddannelsen 

 - Produktdvikling og teknisk integration


Uddannelsen er opdelt i tre studieretninger. Valget af studieretning er baseret på hvilken faglighed (baggrund), du har i kraft af din akademiuddannelse.


Uddannelsen består af tre semestre på hver 30 ECTS. Semestrene er opdelt i en række temaer, som vist i nedenstående figur.
   

1. semester 2. semester 3. semester

Tema 1

5 ECTS

Teknologisk projektarbejde

 

Tema 2

5 ECTS

Videnskabsteori og metode

 

Tema 3

5 ECTS

Teknisk integration

Tema 5

10 ECTS

Konstruktion / projektering

 

Studieretningsteori (T5)

5 ECTS

 

 

 

 

 

Praktik

15 ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4

10 ECTS

Innovativ teknologi og produktudvikling / design

 

Studieretningsteori (T4)

5 ECTS

Tema 6

10 ECTS

Bæredygtighed og miljø

 

Studieretningsteori (T6)

5 ETCS

Bachelorprojekt

15 ECTS

 

 

 

 

  

Tema 1-3

Tema 1-3 vil blive behandlet samlet og skal klæde dig på med en fælles forståelse for det metodiske og videnskabelige grundlag for dels produktudvikling, dels integrations problematikken i relation til produktudvikling.

 

Tema 4, 5 og 6

I hvert af temaerne 4, 5 og 6 skal du dels arbejde med den faglighed, der knytter sig til temaet, dels fordybe dig i de faglige problemstillinger relateret til valget af studieretning.


Til hvert af temaerne er knyttet et tværfagligt projektarbejde, der skal gennemføres i samarbejde med en virksomhed.


I Tema 4 arbejder du med frem mod en messe, hvor der skal præsenteres en ydelse eller et produkt knyttet til samarbejdsvirksomheden.


Tema 5 tager udgangspunkt i den bedømmelse, og feedback, der gives på tema 4 og sigter mod at færdiggøre produktet til markedet.
 

Tema 6 inddrages som underliggende emne i tema 4 og 5, og under tema 6 perspektiveres bæredygtigheds- og miljøproblematikken således, at der på basis af den genererede viden i den konkret gennemførte produktudvikling, trækkes linjer til andre produktområder, hvor teknologien kan anvendes.

 

Relevante sammenhænge

Uddannelsen søger løbende at finde relevante sammenhænge, som du som studerende kan deltage i. Dette enten som egentlige læringsaktiviteter (U-CrAc), hvor du skal tilegne dig noget viden eller som aktive aktører i forhold til andres læring, (Innovations-camps), hvor du kan prøve dig selv af i forhold til, om du kan styre og facilitere, de projekter du og dine medstuderende sættes i spidsen af.

 

Vi ønsker, at det skal være en ”søgende proces”, hvor vi i et gensidigt samarbejde vælger ”til og fra” i forhold til den udvikling, der skal ske af den enkelte studerende.

 

Vær med til at udvikle uddannelsen

Uddannelsen til Professionsbachelor inden for produktudvikling er ved at blive udviklet, og du har nu muligheden for at give din holdning, gode ideer og kommentarer til kende under processen og dermed chancen for at sætte dit præg på uddannelsen. Du skal blot kontakte studieleder Jens Christian Kløve jck@ucn.dk eller ringe til ham på 72 69 15 80. Følg også udviklingen på her på siden. 

 

Bliver jeg bedre til mit fagområde, end da jeg forlod min AK uddannelse?

Ja – og nej! Studiet vil på en og samme gang forsøge at give dig et løft af de faglige kompetencer, du kommer med som afsæt og de nye kompetencer i forhold til at blive produktudviklere.


Derfor er der på uddannelsen afsat i alt 15 ECTS til undervisning i fag-faglige problemstillinger.


Men vi vægter i lige så høj grad at udvikle dine produktudviklingskompetencerne, projektlederkompetencerne og (og det er her de fleste studerende virkelig oplever, de rykker sig fag-fagligt) det videnskabsteoretiske. Det er meningen, at den fag-faglighed du bringer med dig ind på uddannelsen kan sættes i spil i forhold til at udvikle løsninger, der indeholder mange fagligheder.
 

 

Sidst opdateret 05-05-2015 af Karen Marie Boller
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube