• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt en studievejleder

Se oversigt over studievejledere ved UCN

Bonus for tidlig studiestart

Du kan få ganget dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse i kvote 1 med en adgangsgivende eksamen, der senest er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret.

 

Læs mere på UddannelsesGuiden

Studieguide 2015

Optagelse på UCN's uddannelser

Sådan søger du ind  

 

Her på siden finder du information om, hvordan du kan søge ind på UCN's uddannelser samt hvilke ansøgningsfrister og generelle adgangskrav, der gælder til vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

 

Før du søger, er det en god idé at sætte dig grundigt ind i adgangskravene og vilkårene for optagelse på den eller de uddannelse(r), du vil søge ind på.

 

Kan du ikke opfylde de formelle adgangskrav til optagelse på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, har du brug for en individuel kompetencevurdering (IKV).

 

Du kan også finde information om mulighederne for merit, Specialpædagogisk støtte (SPS) og SU og Økonomi.

 

 

Søg elektronisk

Når du er klar til at søge ind, skal du ansøge elektronisk via optagelse.dk.

Se vejledning til at ansøge med eller uden cpr.nr. i boksen til højre på denne side.

 

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning den 30. juli - uanset om de er optaget eller afvist.
Tilbydes du en studieplads ved UCN vil du modtage en besked i optagelsesportalen.  Tilbydes du ikke en studieplads via KOT udsendes afslag til din E-boks.

 

 

Ansøgningsfrister

Du skal være opmærksom på, at der er frister for, hvornår du senest skal have søgt ind, både på vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Her skelnes mellem kvote 1 og 2.

 

Grunduddannelser

 • 15. marts kl. 12.00: frist for ansøgninger via kvote 2 og for ansøgning til grafisk designteknolog, hvor der er optagelsesprøve. Vær opmærksom på at alle ansøgere med internationale eller udenlandske adgangsgivende eksaminer også skal søge senest 15. marts kl. 12.00.
 • 5. juli kl. 12.00: frist for ansøgninger via kvote 1
 • 15. maj: frist for upload af bilag på optagelse.dk, dog undtaget eksamensbeviser/enkeltfagsbeviser fra sommer 2015, hvor fristen er den 5. juli 2015. 

Overbygningsuddannelser

På overbygningsuddannelserne, også kaldet top-up-uddannelser, er der ligeledes ansøgningsfrister:

 • Senest 15. marts: e-konceptudvikling, hvor der er optagelsesprøve
 • Senest 5. juli: alle øvrige overbygningsuddannelser

Søger du ind på UCN's overbygninger på erhvervsakademiuddannelser (top-up) skal du benytte online ansøgningsskema til top-up-uddannelser i teknologi eller online ansøgningsskema til top-up-uddannelser i business.

 

Ansøgere til overbygningsuddannelser får svar direkte fra uddannelsen.

 

Meritlærer og meritpædagog

På uddannelserne til meritlærer og meritpædagog er der særlige ansøgningsfrister:

 • Senest 2. april: meritlærer
 • Senest 20. maj: meritpædagog

Søger du ind på uddannelserne til meritpædagog eller meritlærer, skal du benytte et særligt ansøgningsskema, som du kan finde under den enkelte uddannelse eller få ved studievejlederne. 

 

Ansøgere til merituddannelser får svar direkte fra uddannelsen.

 

 

Generelle adgangskrav


De generelle adgangskrav til alle vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser er:

 

I kvote 1


En gymnasial eksamen (stx, hhx, htx, eux, hf, gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF) og udenlandske gymnasiale eksaminer, der kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit).
Læs en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen her


Studerende optages efter højeste eksamenskvotient ved den gymnasiale eksamen. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.I kvote 2

 • Ansøgere som har en gymnasial eksamen med et gennemsnit, der ikke rækker til optagelse via kvote 1, og som har andre relevante kvalifikationer (fx erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde - tjek den uddannelse, du er interesseret i, for at se, hvad der tæller som relevante kvalifikationer).
 • Ansøgere med anden adgangsgivende eksamen end en gymnasial eksamen (fx en afsluttet erhvervsuddannelse).
 • Ansøgere med andet adgangsgrundlag end den adgangsgivende eksamen.
 • Ansøgere med en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes til dansk eksamensgennemsnit.
 • Ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering (IKV) har kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

 

Særlige krav

 

Ud over de generelle adgangskrav er der specifikke adgangskrav til flere af vores uddannelser (fx gymnasiale fag på bestemte niveauer). Læs mere om adgangskrav under de uddannelser, du er interesseret i.

  

> Se adgangskrav til alle UCN's erhvervsakademi-, professionsbachelor- og overbygningsuddannelser

 

 

UCN Studievejledere

 

Har du brug for hjælp til din ansøgning, til at vælge uddannelse eller har du spørgsmål om uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte UCN's studievejledere.

 

> Se oversigt over UCN Studievejledere

 

 

Sidst opdateret 09-07-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube