• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Studievejledning

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

 

Studievejleder

Marianne Ibsen

Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg

Lokale 2.02b

Tlf.: 72 69 52 16

E-mail: mai@ucn.dk

 

Studievejleder

Mette Braad

Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg

Lokale 2.02b

Tlf.: 72 69 52 17

E-mail: meb@ucn.dk

 

Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

 

Studievejleder

Helle Kronborg Jensen

Skolevangen 45, Hjørring

Tlf.: 72 69 12 37

E-mail: hkj@ucn.dk

 

Studievejleder

Tina Nielsen

Skolevangen 45, Hjørring

Tlf.: 72 69 12 33

E-mail: tin@ucn.dk

Uddannelsesbrochure

 

Læs om Sygeplejerskeuddannelsen

 
 

 

 

Om sygeplejerskeuddannelsen

 

Uddannelsens opbygning og undervisning

Sygeplejerskeuddannelsen varer 3½ år og er opbygget af 14 moduler med hver sit tema. Du gennemgår 2 moduler hvert semester. 

 

Uddannelsen veksler mellem teoretisk undervisning på University College Nordjylland (UCN) i Aalborg eller Hjørring og klinisk undervisning på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmesygeplejen og sundhedsplejen. Den kliniske undervisning udgør knap halvdelen af sygeplejerskeuddannelsen, så du får god mulighed for under vejs i dine studier at bruge din teoretiske viden i det virkelige liv. 

 

Fag på sygeplejerskeuddannelsen

Hovedfaget er sygepleje, som du får undervisning i under hele uddannelsen. Derudover er der undervisning i en række fag fra flere forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskab:
  Ergonomi, ernæringslære og diætetik, farmakologi, folkesundhed, sundhedsinformatik, sygdomslære, videnskabsteori og forskningsmetode.
 • Naturvidenskab:
  Anatomi, fysiologi og genetik, biokemi og biofysik, mikrobiologi og hygiejne.
 • Humanvidenskab:
  Filosofi, religion og etik, kommunikation, psykologi og pædagogik
 • Samfundsvidenskab:
  Jura, organisation og ledelse, sociologi og sundhedsantropologi.

Fagenes omfang angives i ECTS (European Credit Transfer System). Et års fuldtidsstudieindsats svarer til 60 ECTS, en uges studie svarer til 1,5 ECTS.

 

Den teoretiske undervisning

Den teoretiske undervisning omfatter i alt 120 ECTS. I begyndelsen af uddannelsen afvikles en del af undervisningen i basis- / studiegrupper på ca. 10 studerende. Her bearbejdes temaer sammen med en underviser ud fra fortællinger, billeder, videoklip m.m. Senere i uddannelsen er undervis-ningen tilrettelagt projektorganiseret, hvor underviser er til stede i grupperne i mindre omfang.


Du skal udarbejde både individuelle og gruppeopgaver i løbet af uddannelsen. I et af modulerne kommer du til at arbejde sammen studerende fra fx ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder- eller radiografuddannelsen. 

 

Den kliniske undervisning

Den kliniske undervisning omfatter i alt 90 ECTS. Her lærer du at udføre sygepleje hos patienter / borgere på sygehus, i hjemmeplejen, på psykiatrisk sygehus/institutioner og i sundhedsplejen. Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder, som er sygeplejerske. I den kliniske undervisning kommer du også til at samarbejde med andre faggrupper.

 

Du kan læse mere om den kliniske undervisning her. Du vil blandt andet kunne se, hvor i Region Nordjylland den kliniske undervisning foregår. 

 

Mangfoldige muligheder

Med en uddannelse som professionsbachelor i sygepleje har du rigtig mange jobmuligheder både i Danmark og i udlandet. Du kan vælge at arbejde inden for et område, der interesserer dig specielt. Og du har gode muligheder for at videreuddanne dig. Du kan for eksempel specialisere dig inden for forskellige områder af sygeplejefaget, men du kan også supplere med andre fagområder.

 


Bliv sygeplejerske - slogan
 

Sidst opdateret 21-05-2015
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube