• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Studieordning og regelgrundlag

 

Studieordningen ligger som bilag 2 til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK nr 29 af 24/01/2008, bilag 2)

Bekendtgørelse og studieordning for sygeplejerskeuddannelsen 

 

Undervisningsministeriet har samlet tal om overgangsfrekvens til beskæftigelse, fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens og frafald:

Se statistik over antal fuldførte studerende

Se statistik over de studerendes overgang til beskæftigelse

 

Evaluering af undervisning

Karaktergennemsnit ved eksterne prøver

Sidst opdateret 08-02-2012
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube