• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Modul 10: Akut og kritisk syge patienter/borgere

 

Modul 10 afvikles i forårssemestre i uge 17-26 og i efterårssemestre i uge 46-4. 


Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

 

Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger i forbindelse

med akut kritisk sygdom, lidelse og forestående død. Modulet retter sig ligeledes mod organisering og samarbejde, herunder at lede sygepleje.


Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

 • At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer.
 • At søge, sortere og vurdere viden om kvalitetsudvikling inden for sygepleje.
 • At forklare centrale metoder og modeller til kvalitetsudvikling.
 • At analysere og diskutere patientperspektiver ved kritisk sygdom, lidelse og forestående død.
 • At identificere, analysere og vurdere udvalgte, komplekse sygeplejefaglige fænomener ved livstruende tilstande og begrunde udvalgte interventioner.
 • At identificere, analysere og vurdere udvalgte interventioner ved livstruende tilstande.
 • At forklare udvalgte farmakologiske behandlingsformer.
 • At beherske lægemiddelregning og medicingivning.
 • At forklare patologiske tilstande ved udvalgte akutte og kritisk sygdomme.
 • At reflektere over betydningen af samarbejde med den kritiske syge patient, pårørende og andre fagpersoner.
 • At forklare betydningen af prioritering, koordinering, delegering og anvendelse af ressourcer i sygepleje.
 • At redegøre for udvalgte former for organisering og ledelse af patientforløb inden for sundhedsområdet og det sociale område.
 • At anvende lovgrundlaget for professionsudøvelsen og vide, hvilke konsekvenser, som lovgivningen har for professionsudøvelsen

Fag ECTS-point

 

Teoretiske ECTS-point Kliniske ECTS-point 

Sygepleje 8

Farmakologi 2

Sygdomslære herunder radiologi 3
Organisation, administration
og ledelse 2

 

Sygepleje 0

Farmakologi 0

Sygdomslære herunder radiologi 0
Organisation, administration
og ledelse 0

 

 

 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en 3 timers individuel, ekstern, teoretisk skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 


 

 

Sidst opdateret 24-09-2011
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube