• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed

 

Modul 11 afvikles i forårssemestre i uge 6-15 og i efterårssemestre i uge 35-44. 

 

Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed
 

Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter sig også mod den enkelte patient og dennes netværk med henblik på at planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb. Modulet kan tilrettelægges i psykiatri, i primær sundhedstjeneste eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre.


Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

 • Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og grupper af patienter.  
 • At argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.
 • At formidle mundtlig og skriftligt med anvendelse af et tydeligt fagsprog.
 • At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer.
 • At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer.
 • At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper.
 • At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje.
 • At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient/borger.
 • At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer. 

Fag ECTS-point

 

Teoretiske ECTS-point Kliniske ECTS-point 

Sygepleje 0
Filosofi, religion og etik 0
Sygdomslære 0
Farmakologi 0 
 

Sygepleje 7
Filosofi, religion og etik 2
Sygdomslære 3
Farmakologi 3
 

 

Bedømmelse

Modulet afsluttes med en individuel intern klinisk prøve.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.
 

 

 

Sidst opdateret 24-09-2011
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube