• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse

 

Modul 12 afvikles i forårssemestre i uge 17-26 og i efterårssemestre i uge 46-4. 
 

Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

 

Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og

kroniske sygdomme samt disses sociale netværk. Modulet retter sig ligeledes mod sygeplejerskens koordinerende og ledende funktioner herunder dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. Modulet kan tilrettelægges i primær, i psykiatri og/eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre.


Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

 • At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet.
 • At anvende udvalgte analysemetoder ud fra forskellige perspektiver i bearbejdning af generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger.
 • At anvende specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til sygeplejeprofessionen og analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver.
 • At inddrage kliniske retningslinier, udviklings- og forskningsarbejde i tilrettelæggelse af pleje og behandling.
 • At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner.
 • At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg.
 • At redegøre for muligheder og barrierer knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde.
 • At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje.
 • At deltage i implementering af resultater fra udviklings- og forskningsarbejde i sygeplejevirksomhed.

Fag ECTS-point

 

Teoretiske ECTS-point Kliniske ECTS-point 

Sygepleje 0
Sundhedsinformatik 0
Organisation og ledelse, herunder
sundhedsøkonomi 0
 

Sygepleje 11
Sundhedsinformatik 2
Organisation og ledelse, herunder
sundhedsøkonomi 2
 

 

Bedømmelse

Modulet afsluttes med en individuel intern klinisk prøve.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået 

 

 

 

Sidst opdateret 24-09-2011
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube