• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Modul 3: Somatisk sygdom og lidelse

 

Syg.udd. Hjørring: Modul 3 afvikles i forårssemestre i uge 6-15 og uge 17-26 og i efterårssemestre i uge 35-45 (fri uge 42) og uge 46-4.

Syg.udd. Aalborg: Modul 3 afvikles i forårssemestre i uge 6-15 og uge 17-26 og i efterårssemestre i uge 35-44 og uge 46-4.


Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse 

 

Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold.

 

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

 • At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter
 • At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske, herunder ernæringsmæssige, sammenhænge og udlede sundhedsrelevante konsekvenser
 • At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død
 • At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger
 • At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil
 • At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand.
 • At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis.

Fag ECTS-point

 

Teoretiske ECTS-point Kliniske ECTS-point 

Sygepleje 6

Anatomi og fysiologi herunder genetik 5

Sygdomslære herunder patologi 2

Ernæringslære og diætetik 2
 

Sygepleje 0

Anatomi og fysiologi herunder genetik 0

Sygdomslære herunder patologi 0

Ernæringslære og diætetik 2
 

 

Bedømmelse

Modulet afsluttes med en 3 timers individuel, ekstern, teoretisk skriftlig prøve uden hjælpemidler.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

 

Sidst opdateret 08-05-2012
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube