• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Modul 4: Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 afvikles i forårssemestre i uge 6-15 og uge 17-26 og i efterårssemestre i uge 35-44 og uge 46-4
 

Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

 

Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk sygepleje i sekundær og/eller primær sundhedstjeneste. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov og samspil mellem patient og sygeplejerske. Modulet kan tilrettelægges i forhold til børn, unge, voksne og ældre.

 

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

 • At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed.
 • At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed.
 • At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse.
 • At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand.
 • At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb.
 • At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje.
 • At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger.
 • At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinier.

Fag ECTS-point

 

Teoretiske ECTS-point Kliniske ECTS-point 

Sygepleje 0

Anatomi og fysiologi 0

Mikrobiologi 0

Ernæringslære og diætetik 0

Sygepleje 7

Anatomi og fysiologi 4

Mikrobiologi 2

Ernæringslære og diætetik 2

 
Bedømmelse

Modulet afsluttes med en individuel intern klinisk prøve.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Sidst opdateret 23-09-2011
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube