• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

SU og Økonomi 

Støtte til studerende er primært overførselsindkomsten Statens Uddannelsessøtte (SU)

Statens Uddannelsesstøtte (SU) er en overførselsindkomst.Studerende over 18 år på gymnasiale og videregående uddannelser samt elever over 18 år på visse erhvervsuddannelser har ret til at søge og modtage SU. 

 

Som fuldtidsstuderende på UCN har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb.

 

Du kan søge SU, så snart du er optaget på dit studie, og du skal selv sørge for at søge støtten på www.su.dk. Her kan du også læse mere om betingelserne for at modtage støtte samt de aktuelle satser.

 

Støtte til studerende, der er forældre

Du kan få særlig støtte, hvis du er forælder og opfylder de generelle betingelser for at få SU. Der er to former for særlig støtte til forældre:

 • Du kan få ekstra SU i forbindelse med, at du får barn. Enten hvis du får barn under din uddannelse, eller hvis du har fået barn kort før, du er startet på din uddannelse.
 • Hvis du er forsørger, kan du få supplerende SU-lån og i nogle tilfælde få et forsøgertillæg og supplerende SU-lån.

Læs mere på su.dk under "Særlig støtte".

 

Studielån (SU-lån)

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet, skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU de måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra. Har du børn, findes der også supplerende SU-lån, som betyder, at du kan få dit almindelige studielån forhøjet.


Læs mere om studielån på su.dk.

 

Rabat til transport

Hvis du går på en videregående uddannelse, kan du søge om at få et ungdomskort eller kilometerpenge.

 

Læs mere om transport på ungdomskort.dk

 

Brugerbetaling i forbindelse med din uddannelse

Når du læser, må du regne med udgifter til undervisningsmaterialer. Udgifterne afhænger af den enkelte uddannelse.

 

Handicaptillæg og specialpædagogisk støtte

Hvis du læser på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du få et handicaptillæg ved siden af din SU.

 

Betingelsen for at modtage handicaptillægget er, at din funktionsnedsættelse giver betydelige begrænsninger i din evne til at have et studenterjob ved siden af din uddannelse.

 

Derudover skal du:

 • Modtage SU
 • Gå på en videregående uddannelse 
 • Dokumentere, at din funktionsnedsættelse er varig

Læs om handicaptillæg på su.dk.


Hvis du ikke kan få handicaptillæg, kan du muligvis få Specialpædagogisk Støtte (SPS).
Læs mere om Specialpædagogisk Støtte her eller kontakt en studievejleder.

 

SVU - Statens Voksen Uddannelsesstøtte

Statens Voksenuddannelsesstøtte er blandt andet tænkt som voksnes mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for videreuddannelse.

 

Nogle videregående uddannelser er berettiget til SVU. På nuværende tidspunkt, kan du søge SVU til følgende af UCN's udbudte uddannelser:

 1. Meritpædagoguddannelsen (1. studieår)
 2. Meritlæreruddannelsen 
 3. Pædagogiske diplomuddannelser
 4. Sundhedsfaglige diplomuddannelser
 5. Klinisk vejlederuddannelse 

Du kan kun modtage SVU, hvis du læser på fuld tid.

 

Læs mere om SVU

 

Sidst opdateret 07-01-2013 af Yvonne Miller
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube