• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

SPS-vejleder Sygeplejerske Aalborg

 SPS-vejleder
 Mette Lillienskjold Andersen
 Direkte tlf: 7269 0922
 MLA@ucn.dk

SPS vejleder Sygeplejerske Hjørring

Dorthe Grønkjær Studiesekretær og studievejleder
Dorthe Grønkjær
Direkte tlf: 72696213
drg@ucn.dk

> Mere information

Genveje

www.spsu.dk

Hjemmeside for Specialpædagogisk støtte og handicaptillæg

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS gives i form af specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen.

Hvad er SPS?

SPS er støtte, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten gives i form af specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen.
 

Du kan modtage Specialpædagogisk støtte hvis du..

 • Er ordblind
 • Har en fysisk diagnose
 • Har en psykisk diagnose
 • Er svagsynet eller blind
 • Er hørehæmmet eller døv

Eksempler på støtteformer og hjælpemidler:

 

Eksempler på støtte, hvis du er ordblind:

 • Test, udredning og instruktion på VUC
 • IT startpakke eller programpakke
 • Studiestøttetimer på VUC
 • Digitale studiematerialer

Eksempler på hjælpemidler, hvis du har en fysisk diagnose:

 • Ergonomisk kontorstol på skolen og evt. i eget hjem
 • Hæve/sænke bord på skolen og evt. i eget hjem
 • Ergonomisk tastatur, mus, underarmsstøtte, stativ til at hæve bærbar computer

Eksempler på støtte, hvis du har en psykisk diagnose:

 • Faglige støttetimer
 • Støtteperson
 • Kuglepude

Eksempler på støtte, hvis du er svagsynet eller blind:

 • IT startpakke
 • Digitale studiematerialer
 • CCTV

Eksempler på støtte, hvis du er hørehæmmet eller døv:

 • Tolkebistand
 • FM-anlæg

Specialpædagogisk støtte gives ikke som økonomisk støtte til leveomkostninger, medicin, transport, bøger, specialundervisning m.v.

 

Hvis du har en fysisk eller psykisk diagnose, der gør at du ikke kan varetage et fritidsjob ved siden af dit studie, kan du søge om handicaptillæg, hvis du får SU. Læs mere på www.su.dk under særlig støtte.

 

Dispensation til eksamen

Hvis du er ordblind eller har en psykisk diagnose, kan du få dispensation til eksamen.

 

Kontakt SPS vejlederen på dit studiested og hør nærmere.

 

Hvem kan få SPS?

Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS, hvis de har en fysisk eller psykisk diagnose eller er ordblind.
 

Søg SPS så tidligt som muligt, når du er optaget

Jo før du kontakter SPS vejlederen, på dit studiested, jo hurtigere kan der søges om SPS. I forbindelse med studiestart kan der være lang sagsbehandlingstid i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
 

Hvad skal du gøre for at søge SPS?

Kontakt SPS vejlederen på dit studiested og sørg for, at du har den nødvendige dokumentation klar. SPS vejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken dokumentation der skal bruges for at ansøge om SPS. Det er dit eget ansvar at fremskaffe dokumentation f.eks. fra egen læge, sygehus eller kommune.

 

Din dokumentation må ikke være mere end 2 år gammel, og det er en fordel, hvis den gør rede for, hvordan din diagnose påvirker dig i forhold til uddannelsen.

 

Alle borgere kan se deres journaloplysninger fra offentlige hospitaler på www.sundhed.dk eller www.borger.dk Man logger på med sin nem-ID.

 

Sagsforløb

SPS vejlederen søger SPS ved Børne og Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Når Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har truffet afgørelse og bevilget støtte, sørger SPS vejlederen for at anskaffe den bevilgede støtte. Der må forventes leveringstid på støtte og hjælpemidler.

Sidst opdateret 12-08-2014 af Yvonne Miller
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube