• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekstst?rrelse Forst?r tekstst?rrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Kontakt en SPS-vejleder

Kristian Kristensen AC Sagsbehandler
Kristian Kristensen
KRI@ucn.dk

> Mere information

SPS vejleder Sygeplejerske Hjørring

Dorthe Grønkjær Studiesekretær og studievejleder
Dorthe Grønkjær
Direkte tlf: 72690452
DRG@ucn.dk

> Mere information

Dispensation på de sundhedsfaglige uddannelser til eksamen og prøver

Du kan søge om særlige vilkår (dispensation) fra de fastsatte eksamensbestemmelser i din studieordning, hvis du eksempelvis:

 • har en funktionsnedsættelse, der gør, at du er ringere stillet end dine medstuderende i forhold til eksamen
 • hvis du har et andet modersmål end dansk

Hvilken form for hjælp kan du søge om?

 • Forlænget eksamenstid
 • Brug af særlige hjælpemidler; fx computer, lydbånd eller punktskrift
 • Tolkebistand
 • Sekretærbistand til skrivning, oplæsning mv.
 • Eget lokale

Ansøgningen skal sendes til din studiesekretær senest 4 uger inden den pågældende eksamen. I ansøgningen skal du angive hvorfor du søger dispensation samt hvad du søger dispensation for (eks. brug af hjælpemidler).
 

Genveje

www.spsu.dk

Hjemmeside for Specialpædagogisk støtte og handicaptillæg

Specialpædagogisk støtte (SPS)


Hvad er SPS?

SPS er støtte, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten gives i form af specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen.
 

Du kan modtage Specialpædagogisk støtte hvis du:
• Er ordblind
• Har en fysisk diagnose
• Har en psykisk diagnose
• Er svagsynet eller blind
• Er hørehæmmet eller døv

 

Eksempler på støtteformer og hjælpemidler:

Eksempler på støtte, hvis du er ordblind:
• Test, udredning og instruktion på VUC
• It startpakke eller programpakke
• Studiestøttetimer på VUC
• Digitale studiematerialer

 

Eksempler på hjælpemidler, hvis du har en fysisk diagnose:
• Ergonomisk kontorstol på skolen og evt. i eget hjem
• Hæve/sænke bord på skolen og evt. i eget hjem
• Ergonomisk tastatur, mus, underarmsstøtte, stativ til at hæve bærbar computer


Eksempler på støtte, hvis du har en psykisk diagnose:
• Faglige støttetimer
• Støtteperson
• Kuglepude

 

Eksempler på støtte, hvis du er svagsynet eller blind:
• It startpakke
• Digitale studiematerialer
• CCTV

 

Eksempler på støtte, hvis du er hørehæmmet eller døv:
• Tolkebistand
• FM anlæg

 

Specialpædagogisk støtte gives ikke som økonomisk støtte til leveomkostninger, medicin, transport, bøger, specialundervisning m.v.
Hvis du har en fysisk eller psykisk diagnose, der gør at du ikke kan varetage et fritidsjob ved siden af dit studie, kan du søge om handicaptillæg, hvis du får SU. Læs mere på www.su.dk under særlig støtte.

 

Dispensation til eksamen

Hvis du er ordblind eller har en psykisk diagnose, kan du få dispensation til eksamen.

Kontakt SPS vejlederen på dit studiested og hør nærmere.

 

Hvem kan få SPS?

Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS, hvis de har en fysisk eller psykisk diagnose eller er ordblind.
 

Søg SPS så tidligt som muligt, når du er optaget

Jo før du kontakter SPS vejlederen, på dit studiested, jo hurtigere kan der søges om SPS. I forbindelse med studiestart kan der være lang sagsbehandlingstid i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.
 

Hvad skal du gøre for at søge SPS?

Kontakt SPS vejlederen på dit studiested og sørg for, at du har den nødvendige dokumentation klar. SPS vejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken dokumentation der skal bruges for at ansøge om SPS. Det er dit eget ansvar at fremskaffe dokumentation f.eks. fra egen læge, sygehus eller kommune.
Din dokumentation må ikke være mere end 2 år gammel, og det er en fordel, hvis den gør rede for, hvordan din diagnose påvirker dig i forhold til uddannelsen.
Alle borgere kan se deres journaloplysninger fra offentlige hospitaler på www.sundhed.dk eller www.borger.dk Man logger på med sin nem-ID.

 

Sagsforløb

SPS vejlederen søger SPS ved Børne og Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Når Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har truffet afgørelse og bevilget støtte, sørger SPS vejlederen for at anskaffe den bevilgede støtte. Der må forventes leveringstid på støtte og hjælpemidler.
 

Sidst opdateret 05-09-2013 af Silas Mühlbach
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube