• Til forsiden
  • Biblioteket
  • Its Learning
  • Kontakt
  • Læs op
  • Sitemap
  • Print
  • It
  • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
  • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Studiemiljø i Hjørring

 

Se mere om studiemiljøet i Hjørring

Studiemiljø i Aalborg

 

Se mere om studiemiljøet i Aalborg

Studiemiljø

Uanset om du vælger at læse til sygeplejerske i Hjørring eller Aalborg, vil du møde et spændende og inspirerende studiemiljø med engagerede og fagligt dygtige undervisere, som både kan give dig udfordringer og støtte dig undervejs i din uddannelse. Du får også gode fysiske rammer og faciliteter, som er nødvendige for den faglige del af din uddannelse, men som du også kan udnytte uden for studiet til socialt samvær med dine medstuderende. I starten af uddannelsen bliver du del af en gruppe på ca. 10 studerende. Hver gruppe tilknyttes en tutor, som skal være med til at tage godt imod dig som ny studerende. Der er også en vejleder knyttettil gruppen. Vejlederen bearbejder sammen med jer forskellige problemstillinger, der handler om sygepleje.
Ud over gruppearbejdet vil du komme til at deltage i klasseundervisning, forelæsninger og projektarbejde.


Indflydelse

Du kan selv være med til at få indflydelse på studielivet på University College Nordjylland ved at involvere dig i Studieråd og De Studerendes Råd (DSR). Studierådet repræsenterer sygeplejestuderende og DSR repræsenterer studerende i de forskellige uddannelser. Rådene arbejder tæt sammen med ledelsen om bl.a. undervisning, studiemiljø, idrætsdag, kulturelle arrangementer, fester og fredagsbar.


Hjælp undervejs

Som studerende kan du få hjælp og vejledning ved studievejlederne, hvis du oplever problemer undervejs i studiet. Studievejlederne kan bl.a. oplyse dig om, hvordan du søger orlov, om du er berettiget til merit, hvornår du kan komme til omprøve, og hvad du evt. kan gøre for at løse private problemer i forhold til studiet. Studievejlederne har tavshedspligt og respekt for dig, dine interesser og behov. 

 

Hjørring

Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring indgår i et spændende og livligt studiemiljø sammen med tre andre professionsuddannelser. Studiemiljøet er kendetegnet ved et stort og indbydende kantineområde, hvor studerende og undervisere mødes i grupper eller på tværs af uddannelserne.

 

De fysiske rammer tæller bl.a. en svømmehal og en idrætshal samt dejlige hyggekroge med borde og bænke på de grønne udendørsarealer. Sygeplejeunderviserne sidder samlet på en undervisergang, og der lægges stor vægt på den åbne kontakt til de studerende.

 

Signe Ræbild Therp Jeppesen, studerende fra Hjørring, fortæller:

 

I starten syntes jeg, at det hele var lidt overvældende og det var svært at finde rundt. Men nu kender jeg efterhånden bygningerne, og jeg er glad for det tværfaglige studiemiljø, som giver mulighed for fællesskab på tværs af uddannelserne. Jeg er især vild med den dejlige kantine, som danner nogle gode rammer om hverdagen. Underviserne er også virkelig gode til at skabe en hyggelig og genkendelig stemning, og de tager stor del i fællesskabet. Vi har mange fælles aktiviteter bl.a. morgensang, og vi har også en høvdingeboldturnering på tværs af uddannelserne. Fredagscaféen er også et godt trækplaster for os!

Læs mere om studiemiljøet i Hjørring  

Aalborg

Uddannelsen til sygeplejerske i Aalborg foregår i et stort pulserende uddannelseshus, hvor du kommer til at gå sammen med studerende, der læser til ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder og radiograf. Du bliver en del af et godt studiemiljø på tværs både fagligt og socialt. Der er fx fælles fredagscafé og fester, og på selve uddannelsen er ét af modulerne tværfagligt og fælles for studerende på alle fem uddannelser. Ved uddannelsen i Aalborg arbejder vi med problemorienteret læring, der er organiseret som projektarbejde i grupper (PPG).

Læs mere om studiemiljøet i Aalborg

 

 

 

 

Sidst opdateret 03-10-2013
Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube