• Til forsiden
 • Biblioteket
 • Its Learning
 • Kontakt
 • Læs op
 • Sitemap
 • Print
 • It
 • Formindsk tekststørrelse Forstør tekststørrelse
 • Visit our English website ucnorth.dk
  |  
Du er her:

Deltag i netværket

Kontakt os på e-mail olm@ucn.dk
 

Invitation til Nordjysk MerLivs Netværk

Videncenter for kommunikation i praksis vil gerne invitere dig til at deltage i et videnskabende netværk, der har fokus på ”Mere liv i Gamles hverdag”.

 

Ved deltagelse i netværket siger du ja til

 • To til tre møder årligt
 • Der deltager minimum to fra hver arbejdsplads
 • Deltagerne har opbakning til deltagelse i netværket fra nærmeste ledelse
 • Tidspunkt, sted og udstrækning for møderne aftales for et år af gangen.
 • Videncenter indkalder til møderne, alle deltager bidrager med forslag til indhold.
 • Møderne finder skiftevis sted på de enkelte deltagende arbejdspladser
 • Netværket er åbent for interesserede
 • Deltagelse er gratis
 • Der drøftes på hvert møde i fællesskab hvilke udfordringer den enkelte arbejdsplads står overfor og hvilke milepæle det kan være relevant at sigte mod inden næste møde
 • De formulerede milepæle sigter mod både indhold, metode og formidlings aktiviteter
 • At dele erfaringer om hvordan det er muligt at fremmer Mere liv i gamles hverdag.
 • At bidrage til at skabe og formidle fælles viden om Mere Liv i Gamles Hverdag.
 • At producerer forslag til problemformuleringer for opgaver i de sundhedsfaglige grunduddannelser.

Hvad får du ud af at deltage i netværket?

 • Inspiration og kendskab til virkningsfulde metoder til at fremme Mere liv i gamles hverdag, og konkrete forslag til hvordan hverdagen for de ældre kan forbedres.
 • UCN får viden der kan anvendes i undervisning samt et netværk af relevante arbejdspladser der kan tilbyde studerende ved UCN mulighed for feltstudier. Opgaver der gennemføres af studerende forventes at give praksis relevant merviden.
 • UCN får erfaringer med at etablere og vedligeholde videnskabende netværk, dette forventes at danne model for videnskabende aktiviteter i samarbejde med UCN og praksisfeltet.

Den fælles ramme

Netværket arbejder med Hverdagsliv som den faglige ramme og De Små Skridts Metode, som en fælles metode. Skabelse, spredning og fastholdelse af viden om Mere liv i gamles hverdag og De Små Skridts Metode er vores fælles mål. Den fælles ramme er altså:

 • At erfaringsudveksle omkring gamles hverdagsliv
 • At have fokus på skabelse af viden omkring gamles hverdagsliv
 • At have fokus på spredning, implementering og fastholdelse af viden i praksis.
 • At have fokus på spredning via fagfolk til fagfolk metoden

Inspirationskilderne til etablering af netværket

 1. Netværket er inspireret af UCN`s deltagelse projekt MerLiv i Gamles Hverdag, der er et praksisforskningsprojekt, hvor formidling og spredning af god praksis er omdrejningspunkt. Da projektet var slut (marts 2010) var der blandt mange af de involverede et stort ønske om fortsat, at mødes for at dele erfaringer og bidrage til at skabe viden, som kan medvirke til flere gode hverdage for gamle der er afhængig af andres hjælp.
 2. Netværket er også inspireret af de erfaringer Ergoterapeutuddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Videncenter for Kommunikation og Læring i Sundhedssektoren ved UCN, har fra 6 års deltagelse i VEGA netværket.
 3. Desuden er det en inspirationskilde at der findes meget god viden i praksis, som vi gerne vil være med til at skabe rammerne for at sprede. Vi deltager med engagement i vidensprednings aktiviteter ud fra den tese, at der findes meget god viden, som blot venter på at blive spredt og kendt af andre.
 4. Netværket bygger på principperne fra Videnskabende netværk her kan du se en pixi udgave

Hvem er du?

 • Ansatte indenfor ældreområdet i primærsektoren.
 • Ansat ved én grunduddannelse ved UCN
 • Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren.

Ønsker du at deltage i netværket kan du kontakte olm@ucn.dk
 

Professionshøjskolen University College Nordjylland   |   Aalborg   |   Hjørring   |  Thisted  |  72 69 00 00  |   ucn@ucn.dk   |   RSS-feeds fra UCNNyheder   |   UCN på Facebook  UCN på YouTube