Gå til hoved indhold

Program matematikvejlederdag

08.30 Morgenkaffe

09.00 Velkommen

09.05 - 10.35 Fleksible tilgange til regnestrategier. Hvordan regner de danske elever i dag? v/ Lóa Björk Jóelsdóttir

I "Vejledning for faget matematik" fremgår, at det forventes at danske elever udvikler strategier, der bygger på deres talforståelse, fremfor træning af standardalgoritmer.
På baggrund af en undersøgelse af 2298 danske elevers strategibrug i 3., 6. og 8. klasse ser vi på: Hvordan regner de danske elever?

Oplægget kommer desuden ind på: Hvordan vi kan understøtte elevernes udvikling af regnestrategier på baggrund af deres tal- og begrebsforståelse. Målet i undervisningen må være fleksibilitet og adaptivitet, og ikke træning af rutiner som fx standardiserede algoritmer.

10.35-10.50 Pause

10.50- 11.30 Diskussion i grupper med udgangspunkt i oplægget fra Lóa Björk Jóelsdóttir

11.30 -12.00 Nyt fra ministeriet v/ Anne Krab Harholt, Læringskonsulent, Børne- og undervisningsministeriet

12.00 Frokost

12:45-13.35 Matematikangst v/ Maria Kirstine Østergaard

Hvad er matematikangst? Er der en sammenhæng mellem de forestillinger, man gør sig om, hvad matematik er og anvendes til, og dét at føle angst for faget? Og hvilken rolle spiller matematikundervisningen i skabelsen af disse forestillinger? Vi kigger nærmere på de ydre påvirkninger, der kan føre til matematikangst, og hvad dette betyder for elevernes læringsadfærd. Desuden skal vi se på, hvordan vi som undervisere og vejledere kan være med til at forebygge matematikangsten.

13.35 - 13.55 Pause

13:55 – 14.55 En sproglig opmærksomhed og et opgør med tavs viden v/ Rikke Teglskov

Andre faggrupper beskriver matematik som det ordløse fag. Som faget, hvor eleverne bare er stille og løser opgaver. Heldigvis er det ikke et fuldstændig retvisende billede, men lad os alligevel dvæle ved, hvorfor det sprog er så vigtigt, hvilken rolle det spiller i udvikling af matematisk forståelse, og hvordan vi kan få det i spil som en fast del af alle undervisningsforløb.
Oplægget vil både have teoretiske afsæt, men også afspejle konkret praksis.

14.55 Tak for i dag

Målgruppe

Matematikvejledere og matematiklærere med en vejlederlignende funktion.

Undervisere

Lóa Björk Jóelsdóttir
Lóa Björk Jóelsdóttir, Ph.d, er lektor ved Læreruddannelsen i VIA University College. Lóa er uddannet folkeskolelærer fra Universitetet i Island (1997), Cand.Pæd i matematik fra DPU (2009), og Ph.D fra Aarhus Universitet (2023). Hun har 10 års erfaring fra folkeskolen i Island og har undervist lærerstuderende og lærere på efteruddannelse i VIA University College fra 2009. De sidste år har hun haft størst fokus på forskning, med særlig interesse for børns udvikling af fleksibilitet og adaptivitet i matematikundervisningen som var omdrejningspunktet for hendes Ph.d. projekt med afslutning i foråret 2023.

Maria Kirstine Østergaard
Maria Kirstine Østergaard er cand.pæd. og ph.d. i matematikkens didaktik og har skrevet bogen ”Matematikangst - fordomme og køn”. Hendes forskning omhandler særligt de affektive aspekter af matematikundervisning, herunder hvordan elevers forestillinger om matematik kan påvirke deres læring.

Rikke Teglskov
Rikke Teglskov er pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Praktisk information

Få besked om fremtidige datoer

Der er i øjeblikket ingen planlagte datoer for dette forløb. Udfyld formularen, hvis du vil have besked, når vi har fastsat nye datoer.

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 

Tak for din interesse

Tak for din interesse i forløbet. Du hører fra os, når der igen er fastsat nye datoer. 

Kontakt

Camilla Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72690822