Online kursus om Åben Skole

Et kursus om skolens tilknytning til omverdenen

Tilmeld dig kurset om Åben Skole

Et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler åbner til september et gratis online kursus om ”Den åbne skole”. Kurset har været udbudt med stor succes i foråret 2017 og gentages i en ny forbedret version med start 4. september 2017.

Den åbne skole er en udmøntning af Folkeskolereformen fra 2013, som forpligtiger alle danske skoler til at etablere et tættere samarbejde med skolens omverden.  Kurset er tilrettelagt som en MOOC (Massive Open Online Course).  Kurset henvender sig til skolens praksis (lærere og pædagoger), til alle danske lærer- og pædagogstuderende samt til alle interessenter i skolens omverden, der er interesseret i at indgå i Åben Skole projekter og partnerskaber dvs. medarbejdere ansat i henholdsvis kulturlivet, erhvervslivet og foreningslivet.

Alle undervisere på danske læreruddannelser og pædagoguddannelser er velkomne til at kigge på de ressourcer, der ligger i MOOC-en, når den åbnes. Man skal blot tilmelde sig MOOC-en som alle andre. I er efterfølgende velkomne til at inddrage de dele af MOOC-en, I finder relevant i jeres egen undervisning.

Læs mere om projektet på følgende hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig: http://aabenskole.nu/