Online kursus om Åben Skole

Et kursus om skolens tilknytning til omverdenen

Tilmeld dig kurset om Åben Skole

Et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler åbner den 9. januar 2017 et gratis online kursus om ”Den åbne skole”. Den åbne skole er en udmøntning af Folkeskolereformen fra 2013, som forpligtiger alle danske skoler til at etablere et tættere samarbejde med skolens omverden.  Kurset er tilrettelagt som en MOOC (Massive Open Online Course).  Kurset henvender sig til skolens praksis (lærere og pædagoger), til alle danske lærer- og pædagogstuderende samt til alle interessenter i skolens omverden, der er interesseret i at indgå i Åben Skole projekter og partnerskaber dvs. medarbejdere ansat i henholdsvis kulturlivet, erhvervslivet og foreningslivet.

Alle undervisere på danske læreruddannelser og pædagoguddannelser er velkomne til at kigge på de ressourcer, der ligger i MOOC-en, når den åbnes. Man skal blot tilmelde sig MOOC-en som alle andre. I er efterfølgende velkomne til at inddrage de dele af MOOC-en, I finder relevant i jeres egen undervisning.

Læs mere om projektet på følgende hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig: http://aabenskole.nu/

Lån materialesæt og konkrete materialer til brug i din undervisning

Levering og afhentning

Spørgsmål og svar

Dantek Booking

Følg CFU Nordjylland