Om CFU

CFU servicerer grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner

For at benytte CFU's faciliteter skal institutionen være godkendt som undervisningsinstitution og være kommunal, regional eller statslig tilskudsberettiget.

Centrene er forankret i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger landet over.
Foreningen CFU Danmark sikrer et nationalt tæt og forpligtende samarbejde.

Kerneydelser: 

  • Udlån af læremidler til lærerens inspiration og information
  • Udlån af læremidler til brug i undervisningen med eleverne
  • Formidling af viden om læremidler
  • Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske fagkonsulenter
  • Praksisnære, faglige og pædagogiske kurser og temadage
  • Formidling af lokale kulturtilbud i pædagogisk sammenhæng
Love og bekendtgørelser

Loven om Centre for Undervisningsmidler

Lov 107: Forslag til lov om ændring af lov om Centre for videregående uddannelser


Bekendtgørelsen om Centre for Undervisningsmidler

Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler m.v.


BEKENDTGØRELSEN OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER - 2016, nyt dækningsområde

Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler m.v.


Foreningen CFU Danmark

Som enheder i seks professionshøjskoler har CFU’erne etableret et forpligtende og tæt samarbejde, der sikrer videndeling, effektiv drift og et ensartet serviceniveau på de lovbestemte opgaver. 

CFU Danmark varetager blandt andet relationerne til nationale samarbejdsparter, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og CopyDan AVU-medier.

CFU Danmark har også ansvaret for det overordnede samarbejde med leverandøren om drift og udvikling af centrenes fælles bookingsystem.