Privatlivspolitik

Få et indblik i privatlivspolitikken, der er gældende for brug af hjemmesiden ucn.dk


Indhold i privatlivspolitikken

1. Beskyttelse af privatlivet

Med Professionshøjskolen UCN's privatlivspolitik ønsker vi at forklare, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt i og revidere oplysningerne. Det er Professionshøjskolen UCN's målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.


2. Indsamling og anvendelse af information

Som hovedregel kan du besøge ucn.dk uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Du kan dog vælge selv at afgive visse personlige oplysninger om dig selv - f.eks. din e-mail adresse - hvis du ønsker at abonnere på et nyhedsbrev eller ændringer på en side. Hvordan vi indsamler og anvender de personlige oplysninger, du selv afgiver, er nærmere beskrevet herunder.

Tilmeldingsblanketter

Her indsamles som regel navn, telefonnummer, email samt ønsker til deltagelse i arrangementet. Oplysningerne bruges til at registrere din deltagelse i et givent arrangement. De behandles som fortrolige og videregives ikke til tredjepart.

Elektroniske tilmeldingsformularer

Her indsamles som regel navn, telefonnummer, adresse, e-mail og CPR-nummer. Data udveksles via en sikker dataforbindelse. Data behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart.

Nyhedsbreve

Her indsamles navn, telefonnummer, adresse og email. Oplysningerne bruges til at registrere modtagere af nyhedsbreve og opbevares så længe, du er tilmeldt servicen. Når du opsiger abonnement slettes oplysningerne om dig.

Hvis du kontakter os via e-mail, anbefaler vi, at du bruger sikker og krypteret kommunikation (se nederst i denne privatlivspolitik). Vi bruger kun dine personlige data i e-mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information.

Hvis din henvendelse vedrører en konkret sag, eller henvendelsen giver anledning til at oprette en sag, bliver den arkiveret elektronisk på sagen. Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med Professionshøjskolen UCN's øvrige korrespondance. Professionshøjskolen UCN indsamler aldrig supplerende oplysninger om dig fra tredjemand.

Ønsker vi at bruge dine oplysninger til et formål, der ikke er i overensstemmelse med det specificerede eller med lovmæssig hjemmel, indhenter vi dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte info@ucn.dk.


3. Brug af teknologier

Der bruges forskellige teknologier på hjemmesider til at indsamle information – både i personlig og mere anonym form. Dette afsnit beskriver de teknologier, vi bruger på ucn.dk.

3.1 Brug af cookies

Professionshøjskolen UCN bruger cookies på ucn.dk. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din computers browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

En cookie kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer på din computer.

Om Cookies

”Per-session”-cookies lagres kun i hukommelsen på din browser. De slettes, hver gang du lukker din browser.

Per-session cookies virker på den måde, at brugerens browser får tildelt et tilfældigt id-nummer. Når brugeren navigerer rundt på netstedet, kan man ved at følge id-numrene studere klikadfærden. Det tilfældige id-nummer er ikke forbundet til den enkelte brugers ip-adresse eller andet, der kan identificere brugeren. Ved at studere en masse brugeres adfærd kan man se, hvordan brugerne interagerer med netstedet. Derudfra kan navigationen og indhold designes på en måde, der forbedrer indholdet på netstedet og dermed også oplevelsen.

Per-session cookies respekterer brugernes privatliv ved ikke at linke adfærden med personlig information. Der genereres altid en ny session cookie for hvert besøg, og per-session cookies kan ikke læses af andre webservere.

Google Analytics placerer, på vegne af Professionshøjskolen UCN, session cookies på din computer.

"Persistent cookie" er en cookie, der bruges til at genkende din computer, når du besøger ucn.dk, og den kan dermed forbedre din anvendelse af vores hjemmeside. Cookien ligger på din maskine indtil udløbsdatoen, eller til du selv sletter den. Mere permanent er den altså ikke.

Google Analytics placerer, på vegne af UCN, en ”persistent” cookie på din computer. 

Google Analytics cookies lagres på din maskine mellem 30 minutter og 2 år og indeholder typisk følgende information:

  • Udløbsdato for cookie
  • Din IP-adresse
  • E-mailadresse
  • Et unikt nummer

Du kan læse mere om Google Analytics brug af cookies her.

Du kan slå brugen af cookies fra i din browser, men det vil muligvis betyde, at visse tjenester på ucn.dk ikke fungerer fuldt ud. Vi forbinder ikke information, der er gemt i en brugers cookie med andet personlig information om brugeren.

Se vejledning til blokering og sletning af cookies her.


4. Links

Professionshøjskolen UCN hjemmeside indeholder links til information, der er skrevet og vedligeholdt af andre offentlige og/eller private institutioner. Klikker du på et link til en anden hjemmeside, forlader du Professionshøjskolen UCN's hjemmeside. Hermed gælder vores privatlivspolitik ikke længere, hvorfor du bør læse eksterne parters privatlivspolitik.


5. Videregivelse af oplysninger

Enhver form for registrering på ucn.dk er valgfri. Vælger du ikke at registrere dig eller afgive personlig information, kan du stadig bruge ucn.dk. Der kan dog være tjenester, som du ikke har mulighed for at få den fulde udnyttelse af.

Personoplysninger på ucn.dk videregives kun til interne afdelinger i Professionshøjskolen UCN for at opfylde supportforpligtigelser. Professionshøjskolen UCN videregiver kun personlige data til myndighederne i den udstrækning, lovgivningen kræver det.

Automatisk indsamlede data til brug for statistiske formål udveksles med et eksternt firma (Google), der ikke videregiver informationerne til andre en Professionshøjskolen UCN.

Googles adresse:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Telephone: +1 650 253 0000
Fax: +1 650 253 0001

Professionshøjskolen UCN videregiver aldrig personoplysninger til øvrige tredjeparter.


6. Kontrol med personlig information

Du kan til enhver tid spørge os, om vi opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data, vi har om dig. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.

Vi vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information indenfor rimelig tid, og vi afholder omkostninger i forbindelse med at sende dig dine data. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om, at vi sletter og retter din personlige information i vores registreringer.

Kontakt info@ucn.dk for anmodninger af ovenstående karakter, eller skriv til os på følgende adresse:

Professionshøjskolen UCN​
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Ø
www.ucn.dk

Der kræves bevis for din hævede identitet.


7. Klager over informationsindsamling og –anvendelse

Professionshøjskolen UCN er underlagt persondatalovens bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Persondataloven administreres af Datatilsynet. Oplever du krænkelse af dit privatliv under brug af ucn.dk, eller ved anden interaktion med Professionshøjskolen UCN, kan du klage til Datatilsynet over Professionshøjskolen UCN's praksis.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon: 3319 3200
Fax: 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om rettigheder og klagemuligheder her.


8. Sikker kommunikation med Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN modtager signeret og krypteret e-mail i hovedpostkassen info@ucn.dk, hvorefter den videresendes til rette sagsbehandler. I praksis betyder det, at du ikke kan sende din sikre e-mail til en navngiven sagsbehandler hos os, men at din e-mail skal gennem vores hovedpostkasse for at blive åbnet.

For at du kan sende en signeret e-mail til Professionshøjskolen UCN, skal du bruge din digitale signatur. For at sende en krypteret e-mail, skal du anvende Professionshøjskolen UCN's offentlige nøgle.

Professionshøjskolen UCN's offentlige nøgle til kryptering af e-mail her. Du får vores offentlige nøgle ved at klikke på ”Søg efter certifikat” og taste info@ucn.dk i søgefeltet.

Få din egen digitale signatur – til signering af e-mail. Læs mere på NemID.nu, hvor du også kan bestille din egen digitale signatur.


9. Ændring og opdatering af privatlivspolitikken

Vi holder løbende privatlivspolitikken opdateret.


10. Spørgsmål til privatlivspolitikken

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, vores indsamling af data eller vores behandling af informationer, kan du altid rette henvendelse til os på:

Professionshøjskolen UCN
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Hjemmeside: www.ucn.dk
E-mail: info@ucn.dk
Mrk.: Privatlivsspørgsmål

Kontakt

Helle Dollerup Mortensen
DPO

+45 72 69 08 92
hdm@ucn.dk