Gå til hoved indhold

Akademiuddannelse

Akademi­­uddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Få nye redskaber til dit arbejde i den offentlige sektor.

Med en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration bliver du klædt på til at løse udviklingsorienterede opgaver i den offentlige sektor - i kommune, region og stat.

Uddannelsen giver dig indblik i opgaver og funktioner inden for offentlig forvaltning og administration og nye redskaber til dit arbejde med bl.a. sagsbehandling, organisationsudvikling og økonomi.

Udbytte for dig

Med en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration kan du løse komplekse administrative opgaver i den offentlige sektor.
I løbet af uddannelsen får du værktøjer til at arbejde med udviklings- og forandringsprojekter, og du styrker dine evner til at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

Kort sagt er uddannelsen til dig, der ønsker at investere i din fremtid og komme i spil til endnu spændende administrative opgaver inden for offentlig forvaltning og administration.

Uddannelsen er på samme niveau som kommunom og giver dig adgang til at læse videreuddannelse på diplomniveau.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, der er administrativ medarbejder i den offentlige sektor – eller som godt kunne tænke dig at blive det. Du har typisk en kontoruddannelse eller lignende og beskæftiger dig fx med administration, borgerbetjening, økonomi, sagsbehandling eller lignende.

Fagligt indhold

Uddannelsen giver dig nye forudsætninger for din opgaveløsning i den offentlige administration. Du får ny viden om centrale teorier og indsigt i de nyeste tendenser inden for området.

Sagsbehandling og sagsfremstilling

Du får ny viden og nye redskaber til at arbejde med sagsbehandling og sagsfremstilling. Du lærer, hvordan du laver en korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling og om, hvordan du laver en sagsfremstilling baseret på juridisk metode. Du lærer i den sammenhæng også om forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven.

Analyse og metoder

Uddannelsen giver dig også ny viden om analyse og metoder. Du lærer at indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data og at vurdere kvaliteten af data. Den viden kan du fx bruge, når du arbejder med projekter, som involverer indhentning af input fra forskellige interessenter.

Organisation og psykologi

Du lærer om samarbejde, forandringer, konflikthåndtering og arbejdsmiljø i den daglige praksis. Du får redskaber og viden til at analysere og forstå de mange forskellige problemstillinger, der er en del af hverdagen på en offentlig arbejdsplads, og du har redskaberne til at kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, borgere og brugere.

Afhængig af hvilke valgfag, du vælger, kan du desuden gå i dybden inden for:

  • Økonomi og styring
  • Borgerkommunikation
  • Digital service og innovation
  • Projektkoordinering
  • Personalejura og arbejdsmiljø
  • Servicedesign
  • Statsret og EU-ret

Fleksibel uddannelse

Du har også mulighed for at sammensætte din uddannelse mere fleksibelt. Her kan du vælge moduler udenfor de obligatoriske moduler eller sammensætte med moduler fra andre uddannelser. Kontakt din studievejleder, hvis dette har din interesse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS). Du kan tage den som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde er det nemt at forene uddannelsen med familieliv og karriere.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler svarende til 20 ECTS. 2-4 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 10 ECTS.

Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge, men vi anbefaler, at du starter med de obligatoriske moduler.

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Camilla Brogaard Hansen

Administrativ medarbejder

E-mail:
cah@ucn.dk
Telefon:
72690409

Jette Andreasen

Studievejleder

Åben studievejledning tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00.

Få seneste nyt fra UCN act2learn Ledelse og Organisation

Nyhedsbrevet byder på overblik over aktuelle moduler og kurser, ligesom du bliver præsenteret for gode råd til dit arbejde og kan læse om andre kursister og studerendes erfaringer med at tage uddannelse hos UCN act2larn inden for ledelse og organisation.

Nyhedsbrevet udkommer 4-6 gange om året.