Gå til hoved indhold

Når forældre mister deres barn i graviditet eller få uger efter fødsel, så har jordemødre og andre fagpersoner en vigtig opgave i hjælpe dem til at håndtere sorgen. Heidi Augustinus Himmelstrup er jordemoder på Regionshospital Randers og arbejder blandt andet med sorggrupper for forældre. Hun ønskede at få endnu større viden om, hvad der sker med mennesker i sorg, og hvordan hun som fagperson kan hjælpe de efterladte bedst muligt. Derfor skyndte hun at melde sig til det første hold på det nye sorgrådgiverforløb hos UCN act2learn. Efter endt eksamen står hun ikke bare tilbage med en større teoretisk viden om sorgens væsen, men helt konkrete planer for, hvordan hun og hendes kolleger skal gribe sorgarbejdet an.

- Det har gjort en større forskel for mit arbejde på fødeafsnittet end det egentlig har i sorggruppen. Jeg har aldrig tidligere været på et uddannelsesforløb, som i så høj grad har inddraget min arbejdsplads. Jeg har virkelig fået øjnene op for, at jeg kan have en indvirkning på, hvordan vi arbejder på fødeafsnittet, fortæller Heidi Augustinus Himmelstrup.

Heidi Augustinus Himmelstrup har med sorgrådgiverforløbet fået større teoretisk viden om sorg, men har også sat skub i et helt konkret projekt til bedre at kunne hjælpe forældre, der har mistet.

Faggrupper mødes

Forløbet er blevet til i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter og bygger på deres viden om, hvordan sorg påvirker mennesker. Birgitte Tørring er udviklingskonsulent hos UCN act2learn og en af underviserne på forløbet. Hun forklarer, at forløbet især klæder deltagerne på til at målrette den rådgivning de giver til efterladte.

- Vi sætter fokus på hvilke særlige udfordringer og tilbud, der er for bestemte grupper som børn, voksne og ældre eller etniske grupper. Der er stort fokus på, hvordan man kan arbejde med forebyggelse i forhold til, at sorg ikke udvikler sig fra en naturlig sorgreaktion til en kompliceret sorgreaktion, hvor der er behov for egentlig behandling, siger Birgitte Tørring.

For Heidi Augustinus Himmelstrup har det tværfaglige aspekt betydet meget.

- Jeg har fået indsigt i, hvordan sygeplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger og bedemænd ser på sorgen og implementeringen i deres virke. Der har været mulighed for tværfaglige diskussioner under uddannelsen. Det har givet mig en større forståelse af sorgarbejdet i et menneskes liv. Den tværfaglige indsigt er ikke den vigtigste i forhold til mit faglige virke, men jeg har taget megen læring med mig som menneske, lyder det fra jordemoderen.

Mindeæsker til forældre

På Regionshospitalet i Randers har sorgrådgiverforløbet fået Heidi til at sætte gang i et nyt projekt, som skal hjælpe forældrene til at samle de gode minder om det barn, de har mistet.

- I sorggruppen bliver vi mødt med mange forældre, som har et stort behov for at bevare og fastholde minder i form af en dagbog eller lignende. Derfor har vi udviklet en mindeæske, som skal hjælpe forældrene til at få skrevet ting ned og gemme fysiske minder, fortæller jordemoderen.

Æskerne er blevet til i et samarbejde med andre fagfolk på hospitalet, og Heidi Augustinus Himmelstrup håber, at udbredelsen kan hjælpe ikke bare forældre, der mister, men også hendes kolleger på fødeafsnittet, barselsafsnittet og neonatalafdelingen for for tidligt fødte børn. Det kan være en svær opgave for sygeplejersker og jordemødre at støtte forældrene, som kan reagere meget forskelligt. Heidi håber, at hun udover mindeæskerne også kan hjælpe sine kolleger ved at dele sin viden om sorgreaktioner.

Faglig robusthed

Heidi Augustinus Himmelstrup føler sig nu endnu bedre rustet til at møde de forældre, som overvældes af sorgen efter tabet af deres barn.

- Jeg kan mærke, at jeg har fået en mere robust faglig baggrund. Jeg bliver ikke så ramt af situationen. Tidligere havde jeg et større behov for at redde dem, og tog nemt deres sorg på mig. Nu ved jeg mere om, hvordan de kan få støtte, og hvorfor de reagerer, som de gør. Det kan jeg bruge i mit arbejde, fortæller hun.

Kort om sorgrådgiveruddannelsen

  • Uddannelsesforløbet udbydes i et samarbejde mellem UCN act2learn og Det Nationale Sorgcenter.
  • Den henvender sig til fagpersoner inden for det sundsfaglige, sociale og pædagogiske område, som ønsker større viden om hvordan de hjælper og rådgiver mennesker i sorg.
  • Uddannelsesforløbet en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
  • Uddannelsen kommer til at bestå af to moduler ”Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis” og ”Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden”.

Læs mere om uddannelsen.

Skrevet af Mette Green, meg@ucn.dk, UCN Kommunikation