Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den pædagogiske diplomuddannelse

På diplomretningen Interkulturel pædagogik lærer du om kulturel kompleksitet i institutioner med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper. 

Du bliver i stand til at forstå og håndtere børn og unges deltagelse og læringsprocesser i flerkulturelle sammenhænge, samtidig med at du får indsigt i betydningen dette har for børn og unges udviklings- og deltagelsesmuligheder. Forløbet giver dig også indblik i kulturelle kategoriserings- og differentieringsformer, der skabes gennem institutionelle tænke- og handlemåder.  

Hvad får du ud af uddannelsen?

Forløbet gør dig i stand til at identificere kulturelle problemstillinger samt at opstille og gennemføre konkrete løsningsforslag hertil.  
Du opnår viden om og forståelse for, hvordan du skaber et inkluderende kulturelt fællesskab og hvordan det kulturelle miljø påvirker børns og unges sociale identitetsdannelse.   

Derudover får du kompetencer til at tilrettelægge undervisning, som styrker elevernes interkulturelle kompetencer.  

Fagligt indhold 

Uddannelsesretningen har fokus på kulturforståelse og interkulturelle processer i en pædagogisk sammenhæng. 

Du kommer til at arbejde med følgende emner: 

  • Udviklings- og læringsprocesser i flerkulturelle sammenhænge. 
  • Facilitering af inkluderende multikulturelle læringsmiljøer. 
  • Kommunikation til og med flerkulturelle grupper. 
  • Social identitetsdannelse i kulturelle fællesskaber. 

Hvem henvender diplomretningen sig til? 

Uddannelsesretningen henvender sig til dig, der arbejder med komplekse kulturelle kontekster eller flerkulturelle grupper, og ønsker at løfte dine kompetencer inden for feltet.  

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Kulturbegreber og interkulturel kommunikation
Diplommodul

Kulturbegreber og interkulturel kommunikation

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
Pædagogik i det interkulturelle samfund
Diplommodul

Pædagogik i det interkulturelle samfund

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
13. januar 2025

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722