Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den pædagogiske diplomuddannelse

Som læsevejleder er du med til at udvikle skrive- og læseundervisning for elever i grundskolen.  

Du får værktøjer til at vejlede kollegaer, ledelse og forældre om læsning og skrivning, samt til at planlægge skriftsprogsundervisning fra 0.-10. klasse.  

Forløbet forbereder dig også på at designe og skabe udviklingsopgaver samt bidrage til skriftsprogsudviklingen. 

Hvad får du ud af uddannelsen?

Dine nye viden inden for skriftsprogstilegnelse, skriftsprogsudvikling og didaktik gør det muligt for dig at planlægge undervisning til og vejledning af forskellige elevgrupper. Du kan tage høje for elevernes behov inden for læsning og skrivning.  

Som læsevejleder kan du også formidle din viden samt eventuelle læse- og skrivevanskeligheder til kollegaer, ledelse og forældre, så de har en forståelse for barnets læse, skrive og staveudvikling.  

Fagligt indhold 

Du får redskaber til at arbejde i et stærkt specialiseret fagligt miljø, hvor forskningsbaseret viden vægter på linje med professionsrettet praksis.  

Under forløbet får du blandt andet indblik i følgende emner: 

  • Forståelse for skriftsprogsudvikling
  • Design af udviklingsopgaver inden for læsning og skrivning
  • Identificering af skrive- og læseproblemer
  • Anvendelse af test- og evalueringsresultater i praksis

Særligt for denne diplomretning

Den, der har gennemført de tre moduler på uddannelsesretningen (30 ECTS-point), kan anvende betegnelsen Læsevejleder. For at opnå uddannelsesretningen PD, Læsevejledning i grundskolen skal alle uddannelsens tre moduler samt de tre obligatoriske moduler indgå (i alt 60 ECTS-point). 

Vi anbefaler, at du begynder med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse, som er det grundlæggende læsevejledermodul. 

Hvem henvender diplomretningen sig til? 

Uddannelsesretningen er målrettet lærere i grundskolen, som gerne vil specialisere sig inden for læsning og skriftsprog.  

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse.
Diplommodul

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse.

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
22. august 2024
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse
Diplommodul

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
22. august 2024
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse
Diplommodul

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
16. januar 2025

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722