Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den pædagogiske diplomuddannelse

På diplomretningen Undervisning og vejledning for unge og voksne får du kompetencer til at afdække og vurdere unge og voksnes udfordringer inden for forskellige områder.  

Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU) og læsevejledning.  

Uddannelsesretningen giver dig også indsigt i didaktiske problemstillinger samt unge og voksnes læring.  

Hvad får du ud af diplomretningen?

Denne diplomretning kvalificerer dig til at varetage undervisnings- og/eller vejledningsopgaver inden for områder som FVU, OBU og læsevejledning.  

Du kommer til at forbedre dine undervisningskompetencer og vil opnå at kunne gennemføre undervisning, der tager højde for samspillet mellem individ og kontekst. Du vil kunne diskutere og formidle, hvordan de unge og voksnes udvikling af grundlæggende færdigheder klæder dem på til videre uddannelse og deres videre liv i samfundet.  

Du lærer også at vejlede voksne og virksomheder om relevante undervisningstilbud. 

Fagligt indhold 

Uddannelsesretningen sætter fokus på didaktiske problemstillinger hos unge og voksne. Gennem erfaringer og problemstillinger fra din praksis får du værktøjer til at undervise og vejlede studerende inden for dit fagområde.  

Retningen indeholder følgende tematikker: 

  • Matematikfærdigheder og- forståelser hos voksne. 
  • Sprogvanskeligheder. 
  • Ordblindeundervisning samt læse- og skriveteknologi. 
  • Digitale færdigheder. 
  • Andetsprogspædagogik. 

Hvem henvender diplomretningen sig til? 

Retningen henvender sig til undervisere og andre, der gerne vil specialisere sig i unge og voksnes basale færdigheder inden for et eller flere af områderne: Læsning, matematik, engelsk og it.  

Fagområder

Uddannelserne kvalificerer dig til at varetage undervisnings- og/eller vejledningsopgaver inden for følgende områder:

Underviser i FVU-dansk

Undervisning af voksne i FVU-læsning, trinplacering, afdækning af skriftsproglige færdigheder og læse- skrivevanskeligheder.

FVU-matematiklærer

Undervisning i FVU-matematik og undersøgelse og kortlægning af voksnes matematikfærdigheder og -vanskeligheder.

FVU-engelsklærer

Undervisning af voksne i virksomhedsrettet FVU-engelsk, trinplacering, afdækning af engelsksproglige forudsætninger og færdigheder.

  • Modul 8: Afdækning af engelsksproglige færdigheder
  • Modul 9: FVU engelsk

FVU-digitallærer

Undervisning af voksne i virksomhedsrettet FVU-digital og afdækning af digitale forudsætninger og færdigheder.

FVU-startlærer

Undervisning af to- og andetsprogede kursister på FVU-start og afdækning af sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov. Supplement til uddannelsen til FVU-læselærer.

Ordblindelærer for voksne

Undervisning af voksne ordblinde, afdækning af skriftsproglige forudsætninger og færdigheder, indsigt i ordblindhed og brug af læse- og skriveteknologi.

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder og vejledning af kolleger, afdækning af skriftsproglige forudsætninger og færdigheder og brug af læse- og skriveteknologi.

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
Diplommodul

Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
20. august 2024
+1
Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser hos voksne
Diplommodul

Funktionelle matematikfærdigheder og forståelser hos voksne

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
23. august 2024
FVU start
Diplommodul

FVU start

Den pædagogiske diplomuddannelse
Online
13. januar 2025
FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne
Diplommodul

FVU undervisning i digitale færdigheder for voksne

Den pædagogiske diplomuddannelse
Online
13. januar 2025
Grundlæggende digitale færdigheder
Diplommodul

Grundlæggende digitale færdigheder

Den pædagogiske diplomuddannelse
Online
21. august 2024
Læse- og skriveteknologi
Diplommodul

Læse- og skriveteknologi

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
19. august 2024
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne
Diplommodul

Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
13. januar 2025
Matematik­­vanskeligheder hos voksne
Diplommodul

Matematik­­vanskeligheder hos voksne

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
14. januar 2025
Ordblindeundervisning for voksne
Diplommodul

Ordblindeundervisning for voksne

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
19. august 2024
Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU
Diplommodul

Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
15. januar 2025

Få vejledning og mere at vide

Tina Bülow Pedersen

Administrativ medarbejder

E-mail:
TBP@ucn.dk
Telefon:
72691722