Gå til hoved indhold

Diplomuddannelse

Den sociale diplom­uddannelse

Arbejder du med udsatte borgere? Og vil du gerne have ny og specialiseret viden og inspiration til dit daglige arbejde?
På den sociale diplomuddannelse kan du gå i dybden med nyeste viden og metoder inden for dit arbejdsområde.

Uddannelsen henvender sig til dig, fx som arbejder som socialrådgiver, lærer eller pædagog inden for det socialfaglige felt.

I løbet af uddannelsen får du opdateret din socialfaglige viden, og du får nye redskaber til dit daglige arbejde. Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og koble det til konkrete problemstillinger i din daglige socialfaglige praksis.

Uddannelsen udbydes med 10 forskellige uddannelsesretninger. Det giver dig mulighed for at specialisere dig inden for netop det fagområde, som er relevant for dig.

Uddannelsesretninger

  • Børn og unge, hvor du får nye teorier og metoder til dit sociale arbejde med udsatte børn og unge. På denne retning har du mulighed for at få et særligt økonomisk tilskud fra Socialstyrelsen.
  • Børnehandicap, som giver dig nye metoder og tilgange til børnehandicapområdet.
  • Demens, som giver dig viden om jura, etik, demens, omsorg og aktivitet i relation til demensramte.
  • Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, som har særligt fokus på børnerådgivning.
  • Integration og interkulturelt socialt arbejde, hvor du får kompetencer til at arbejde med integration af migranter og interkulturelt socialt arbejde.
  • Psykosocialt arbejde, som klæder dig på til at arbejde med psykosocial rehabilitering og pårørende- og netværkssamarbejde.
  • Rusmiddel, som giver redskaber til at arbejde med rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker.
  • Seksualvejledning, som giver dig metoder, teoretiske begreber og perspektiver, som du kan bruge i forbindelse med seksualvejledning.
  • Supervision, som giver dig viden om teoretiske og metodiske tilgange til supervision, og du bliver i stand til at anvende disse i praksis i individuel supervision og supervision i grupper. 
  • Unge i sårbare positioner, som har fokus på metoder, perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner.

Uddannelsens opbygning

Den sociale diplomuddannelse består af to obligatoriske moduler på henholdsvis 10 og 5 ECTS, to retningsbestemte moduler svarende til 20 ECTS, valgfrie moduler svarende til 10 ECTS samt et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS, der afslutter uddannelsen.

Vælger du mindre end 20 ECTS inden for én uddannelsesretning, gennemfører du uddannelsen uden retning/specialisering.

Den sociale diplomuddannelse er en deltidsuddannelse, hvor du arbejder sideløbende med dit studie. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS. Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.