Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den sociale diplomuddannelse

Uddannelsen giver dig indsigt i nyeste viden og forskning inden for demensområdet. I løbet af uddannelsen opbygger du specialviden om demens og du lærer, hvordan du bruger din nye viden i dit arbejde med ældre demensramte borgere og demente med nedsat psykisk funktionsevne.

Med en diplomretning i Demens kan du blandt andet arbejde som demenskoordinator eller resurseperson inden for demenspleje.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Med en diplomretning i Demens kan du:

 • arbejde med og udvikle nye initiativer inden for personcentreret omsorg, rehabilitering og borgerinddragelse
 • inddrage etiske og juridiske perspektiver i dit arbejde med borgere med demens, fagpersoner og pårørende
 • koordinere og udvikle tværsektorielt samarbejde
 • fungere som en faglig ressourceperson i både egen praksis og på tværs af sektorgrænser og faggrupper

Fagligt indhold

I løbet af uddannelsen får du opdateret din demensfaglige viden, og du får nye redskaber til at skabe helhedsorienterede indsatser. Du lærer at forbinde teori, videnskabelig analyse og refleksion og koble det til konkrete problemstillinger i din daglige praksis.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med:

 • Borgerinddragelse
 • Personcentreret omsorg
 • Aktiviteter og socialpædagogiske metoder
 • Symptomer på demens og udredningsprocedurer
 • Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren med demens
 • Rehabilitering
 • Jura og etik
 • Kommunikation og supervision

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til dig, som arbejder i en plejefunktion eller til dig, som arbejder i en myndighedsfunktion. Du kan fx være uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, socialrådgiver, socialformidler eller pædagog.

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Demens, omsorg og aktivitet
Diplommodul

Demens, omsorg og aktivitet

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg
03. marts 2025
Demens, jura og etik
Diplommodul

Demens, jura og etik

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752