Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den sociale diplomuddannelse

Denne retning på Den Sociale diplomuddannelse giver dig viden om teoretiske og metodiske tilgange til supervision, og du bliver i stand til at anvende disse i praksis i individuel supervision og supervision i grupper. Du får kompetencer til at forstå og reflektere over teorien og metodernes anvendelse i en supervisionspraksis på både individ- og gruppeniveau ud fra faglige, etiske, organisatoriske og personlige perspektiver.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Den sociale diplomuddannelse med retningen Supervision henvender sig bredt, og du kan arbejde inden for fx det pædagogiske, socialfaglige, sundhedsfaglige eller ledelsesfaglige område.

Du kan fx være uddannet sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, jordemoder, sundhedsplejerske, radiograf, bioanalytiker, socialrådgiver, socialformidler, pædagog eller lærer.

Hvad får du ud af uddannelsen?

Med en social diplomuddannelse med retningen Supervision får du færdigheder og kompetencer til at:

  • undersøge, anvende og vurdere relevante supervisionsmetoder og -redskaber
  • mestre rammesætning og facilitering af supervisionsforløb på individ- og gruppeniveau
  • håndtere komplekse situationer i en konkret faglig praksis igennem individuel supervision og supervision i grupper
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring individuel supervision og gruppesupervision og påtage dig ansvar for supervision med opmærksomhed på etiske dilemmaer
  • udvikle din egen praksis som supervisor

Fagligt indhold

I løbet af uddannelsen får du opdateret din viden inden for Supervision, og du får nye redskaber til at mestre rammesætning og facilitering af supervisionsforløb på individ- og gruppeniveau.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med:

  • Tilgange til supervision på individ- og gruppeniveau
  • Rammesætning og facilitering af supervisionsforløb
  • Din professionelle rolle og position som supervisor
  • Supervision som fagligt lærings- og refleksionsrum

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Individuel supervision
Diplommodul

Individuel supervision

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg
02. september 2024
+1
Supervision i grupper
Diplommodul

Supervision i grupper

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg
03. februar 2025

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752