Gå til hoved indhold
Diplomretning
Den sociale diplomuddannelse

Uddannelsesretningen sætter fokus på unge i sårbare positioner. Unge der ikke trives for eksempel på grund af ensomhed, psykisk mistrivsel, selvskadende adfærd eller misbrugsproblemer.

På uddannelsen får du viden om relevant lovgivning på området, inklusions- og eksklusionsmekanismer samt kommunikation og samarbejde med de unge og deres netværk. Du får indsigt i de særlige udfordringer, som unge i udsatte positioner står over for og redskaber til, hvordan ved hjælp af udvalgte metoder, du kan sikre den bedst mulige støtte til de unge, du møder i dit arbejde.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Styrkede forudsætninger for at analysere, træffe valg og begrunde dine valg i dit faglige arbejde med unge i udsatte positioner
 • Evnen til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge med unge i udsatte positioner
 • Evnen til at formidle problemstillinger, handlinger og metoder til samarbejdspartnere, de unge og pårørende
 • Kompetencerne til at påtage dig ansvar inden for rammerne af en socialfaglig professionel etik
 • Evnen til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde, samt samarbejde med de unges forældre, pårørende og netværk
 • En udvikling af din socialfaglige praksis på ungeområdet

Fagligt indhold

 • Indsatser på ungeområdet; socialfaglige såvel som beskæftigelses- og uddannelsesorienterede teorier og metoder til analyse af problemstillinger i relation til unge i sårbare og udsatte positioner
 • Normalitet, marginaliserings-, inklusions- og eksklusionsprocesser i forhold til ungeområdet
 • Magt og etiske perspektiver i relation til arbejdet på ungeområdet
 • Samarbejde og inddragelse af den unge og pårørende / netværk
 • Kommunikation, organisation og tværfagligt samarbejde

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Modulerne om unge i sårbare positioner er målrettet dig, som arbejder med udsatte og sårbare unge i alderen 15-25 år. Det kan fx være som ungerådgiver på et anbringelsessted, som opsøgende medarbejder, studievejleder, sagsbehandler, underviser, beskæftigelsesmedarbejder eller andre funktioner, hvor du på forskellige vis arbejder med at støtte unge, der ikke trives. Dermed kan det både være inden for det sociale, det psykiatriske og det pædagogiske felt samt i forvaltning, på institution eller værested.

Mere information om uddannelsen

Moduler på retningen

Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner
Diplommodul

Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg
Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner
Diplommodul

Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

Den sociale diplom­uddannelse
Aalborg

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752