Gå til hoved indhold

Diplomuddannelse

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Bliv klædt på til at arbejde specialiseret inden for dit fagfelt i sundhedssektoren med en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Sundhedssektoren er under konstant forandring, og opgaverne kalder i stadig stigende grad på specialiseret viden. Uddannelsen giver dig mulighed for at fordybe dig og få nye kompetencer inden for det område, du arbejder med.

Der findes fire uddannelsesretninger, men det er også muligt at tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse uden retning, hvor du selv sammensætter de valgfag, der passer bedst til netop din faglige profil.

De fire uddannelsesretninger:

Du har desuden mulighed for at specialisere dig som sorgrådgiver ved at vælge modulerne med fokus på sorgrådgivning.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig til alle med en professionsbachelor inden for det sundhedsfaglige felt eller uddannelse svarende til samme niveau.

Du kan eksempelvis være uddannet sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker eller socialrådgiver.

Praksisnær uddannelse

Fælles for alle uddannelsens moduler er, at de er handlingsorienterede. Det vil sige, at der i undervisningen er et samspil mellem dine erfaringer og det teoretiske indhold.

I undervisningen lægger vi derfor vægt på, at faglige diskussioner, oplæg, gruppearbejde mv. tager udgangspunkt i din og dine medstuderendes hverdag.

Uddannelsens opbygning

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

De to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Vælger du en af de fire retninger består uddannelsen af to obligatoriske moduler, et retningsspecifikt obligatorisk modul, et retningsspecifikt valgmodul og evt. valgfrie moduler.

På uddannelsen uden uddannelsesretning vælger du blandt flere valgfrie moduler, hvilket emne du ønsker at specialisere dig i. Uanset om du vælger med eller uden uddannelsesretning afsluttes uddannelsen med et afgangsprojekt.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse er en deltidsuddannelse, hvor du arbejder sideløbende med dit studie. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS. Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Mere information om uddannelsen

Få vejledning og mere at vide

Charlotte Nielsen

Administrativ medarbejder

Telefon:
72691676

Karen Marie Juhl Nielsen

Konsulent

E-mail:
kjn@ucn.dk
Telefon:
72691752

Få seneste nyt fra UCN act2learn Sundhed og Social

Nyhedsbrevet, hvor du får ny, opdateret viden om sundhedsfaglige og socialfaglige emner. Tilmeld dig og modtag nyt om efteruddannelse og arrangementer indenfor bl.a. socialt arbejde, sundhed og pleje.

Udkommer 4-6 gange om året.